Ny dom: Samboförhållande inte visat – kvinna måste lämna bostadsrätt

En man och en kvinna hade nyligen blivit ett par när de flyttade ihop i en bostadsrätt som mannen förvärvade i Johanneshov, Stockholm. När förhållandet tog slut ville kvinnan bo kvar och mannen vände sig då till domstol som nu förpliktigat kvinnan att avflytta, bland annat då hon inte kunnat styrka att de varit sambos.

Mark-tvist mellan två brf:er har avgjorts i MÖD

Efter att ett servitutsavtal för markanvändning ogiltigförklarats uppstod en tvist mellan avtalsparterna, tillika två bostadsrättsföreningar, om vad som skulle få ske på det tidigare servitutsområdet. Nu har frågan avgjorts i mark- och miljööverdomstolen (MÖD).


Sida 3 av 34 (335 artiklar)

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen