Föreningens ansvar vid kall lägenhet

/assets/img/mostphotos/9801625-hand-wearing-mitten-turning-knob-of-radiator.jpg
Foto: Mostphotos
 

Vad som gäller när det är kallt i en bostadsrätt kan vara svårt att veta. HSB har i ett pressmeddelande försökt reda ut vad de boende själva kan göra och hur föreningens ansvar ser ut.

Att det blir kallt i bostaden kan vara jobbigt för den som bor där. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inomhustemperaturen ligger mellan 20 och 24 grader. Bostadskooperation HSB skriver i ett pressmeddelande att riktlinjerna kring den rekommenderade temperaturen kan variera beroende på vilken årstid det är men att det inte bör bli kallare än 18 grader, eller 20 grader för mer känsliga personer som äldre samt för små barn. Folkhälsomyndighetens riktlinjer är för fastighetsägare bindande regler som måste följas. 


Det ansvar som en fastighetsägare har, exempelvis en förening, är att temperaturen inte ska påverka människors hälsa negativt, varken psykiskt eller fysiskt. Detta framgår i Miljöbalken, skriver HSB. Om en person upplever att det är kallt i bostaden ska föreningen ta hänsyn till termiskt inomhusklimat, vilket handlar om flera faktorer som luftfuktighet, drag och lufttemperatur. Här ska man även ta extra hänsyn till personer som är känsligare för kyla, som reumatiker. 


Enligt Miljöbalken bör bostadsrättsföreningar kontrollera hur temperaturen ser ut i de bostäder som man har ansvar för. Det kan exempelvis handla om att mäta och underhålla värmesystemet i fastigheterna. En fastighetsägare är enligt HSB skyldig att skydda sina boende mot kyla, fukt och drag eftersom detta kan påverka den boendes hälsa negativt. 


Bor man i en lägenhet och upplever att det är kallt ska man som boende börja med att kontrollera att värmen kan spridas från värmekällan, till exempel ett element, på ett oförhindrat vis. Om värmen ändå inte sprids bör den boende kontakta bostadsrättsföreningen så att en kontroll av temperaturen kan genomföras. Om den boende inte får hjälp från föreningen kan denne vända sig till nämnden för miljö- och hälsoskydd på kommunen. De kan i sin tur bedöma fastighetsägarens arbete genom kontroller och avgöra om det är tillräckligt eller inte, skriver HSB.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen