80-talister vann mot seniorförening i hovrätten

/assets/img/mostphotos/23380739-norra-djurgardsstaden.jpg
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Foto: Jonas Brodd, Mostphotos
 

Förra året nekade Hyresnämnden ett par medlemskap i en seniorförening där de köpt lägenhet. Men efter att makarna tagit ärendet till hovrätten får de nu rätt att bli medlemmar.

Hyresnämnden i Stockholm beslutade förra året att neka ett par medlemskap i en seniorförening, på grund av deras ålder. Makarna, som båda är födda på 80-talet, köpte lägenheten i juni förra året. Efter att beslutet nu omprövats av Svea hovrätt, får de nu bli medlemmar i bostadsrättsföreningen där de köpt lägenhet, belägen i Norra Djurgårdsstaden.

Svea hovrätt har till exempel tolkat bostadsrättsföreningens stadgar annorlunda än Hyresnämnden. I dessa står bland annat:

”Till medlem får i första hand antagas fysisk person som fyllt 55 år. Om äkta makar förvärvar bostadsrätt är det tillräckligt att en av makarna uppnått sagda ålder. Med äkta makar jämställs de som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden.”

Hovrätten har valt att fokusera på delen ”medlem får i första hand antagas fysisk person som fyllt 55 år”. De menar att stycket där raden ingår inte kan tolkas på annat sätt än att föreningen inte utesluter medlemskap för de under 55 år. Hovrätten tillägger också att villkoret är skönsmässigt utformat, det vill säga otydligt, och hänvisar till en tidigare dom från 2012. Eftersom föreningen i övrigt inte har haft något annat att invända mot makarna som medlemmar, ska de beviljas medlemskap.

Hyresnämnden valde tidigare tvärtom att göra en helhetstolkning av stycket, där den ovan nämnda raden står med. Här menar nämnden att den första meningen inte ska lyftas ur sitt sammanhang, utan tolkas tillsammans med resterande information i stycket.

Under processens gång har paret ifråga varit tvungna att hyra sin bostadsrätt i andra hand, en lägenhet som de var ensamma budgivare på.  

Tillägg: Begreppet "seniorförening" används enligt hyresnämndens protokoll av föreningens ombud, medan parets ombud menar att det enligt stadgarna handlar om ett boende med 55+ profil. 
I hovrättens beslut lyfts även att det inkommit upplysningar om att föreningen tidigare beviljat medlemskap för personer under 55 år.
Diskrimineringslagen ansågs inte heller vara tillämpbar i detta fall.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen