Bostadsrätter som köps för att hyras ut – inte populärt bland grannar

/assets/img/22901366-trapphus-med-lagenheter_.jpg
Foto: Mostphotos
 

Köp av bostadsrätter för andrahands-uthyrning är inte uppskattat i brf:er. Det visar en ny undersökning från SBC, där majoriteten av de tillfrågade bostadsrättsägarna tyckte att man borde kunna neka någon medlemskap på den grunden.

Nyligen släppte företaget Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) resultatet av en undersökning, där drygt 1 000 bostadsrättsägare fått ge sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån “ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv”.

Resultatet presenteras i form av en rapport vid namn Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 och uppges vara baserad på en statistiskt säkerställd undersökning som genomförts av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

En av frågorna som ställdes i enkäten var i vilken utsträckning bostadsrättsägaren ansåg sig ha koll på sin bostadsrättsförenings ekonomi. Här valde störst andel av de tillfrågade, 38 procent, svarsalternativet “Hög utsträckning” och tio procent svarade “Väldigt hög utsträckning”. 

I samma del av rapporten presenteras också vad de som oroar sig för sin bostadsrättsförenings ekonomi upplever som mest oroande.  

1. Oförutsägbara kostnader: 52 procent 

2. Att styrelsen felprioriterar: 43 procent 

3. Att föreningen inte planerar tillräckligt mycket för framtidens utmaningar: 40 procent 

4. Att styrelsen saknar tillräcklig kompetens: 39 procent 

5. Eventuella räntehöjningar: 39 procent 

Vidare innehöll enkäten en fråga om när det anses vara berättigat att neka medlemskap i en brf. Här valde 65 procent av de tillfrågade alternativet “När bostaden endast köps i syfte att hyras ut i andra hand”.

Av resultaten från undersökningen framgick även vilka säkerhetsåtgärder som bostadsrättsägare vill ha i anslutning till sitt boende. På första plats hamnade kamerabevakning, med en andel om 27 procent. Tvåa på listan blev brandsläckare i fastigheten, som 26 procent valde, och på tredje plats hamnade belysning med sensorer där andelen uppgick till 25 procent.

Undersökningen ska ha genomförts under februari i år via en webbenkät och de bostadsrättsägare som besvarat den ska ha varit i åldrarna 18 – 65 år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen