FI inför krav på digitala amorteringsunderlag

/assets/img/mostphotos/8426396-finansinspektionen-1694684887.jpg
Foto: Mostphotos
 

Finansinspektionen (FI) vill göra det lättare för bolånekunder att ta del av amorteringsunderlaget och inför därför krav på att exempelvis banker snabbt ska tillhandahålla detta digitalt. Det nya kravet börjar gälla i höst.

Från och med september i år måste banker och andra bolåneaktörer lämna digitala amorteringsunderlag till sina kunder. Detta enligt ett nytt krav från Finansinspektionen (FI) som införs i september 2024. Bakgrunden är att myndigheten vill göra det lättare för bolånekunder att ta del av amorteringsunderlaget och på så sätt öka rörligheten på bolånemarknaden.

Amorteringsunderlaget behövs för att en kund ska kunna flytta sitt bolån till en annan bank och i dagsläget är det i många fall så att kunden inte kan få ut underlaget digitalt. Det skriver FI på sin hemsida.

Från och med september i år måste banker och andra bolåneföretag kunna ta emot en begäran om utlämning av amorteringsunderlag och skyndsamt lämna över underlaget till kunden digitalt “och på andra lämpliga sätt”, utan onödigt dröjsmål. 

− Detta är en konkret åtgärd för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Kunder upplever att det kan vara svårt att påverka sin situation och att det kan vara besvärligt att flytta sitt bolån. En orsak bedöms vara att långivarna av olika anledningar försenar eller försvårar för kunderna att få ut amorteringsunderlaget, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr i en kommentar på hemsidan.

En större rörlighet på bolånemarknaden kan i sin tur leda till en hårdare konkurrens om bolånekunderna, banker emellan. Detta samtidigt som bankernas utrymme att missbruka kundernas beroende av amorteringsunderlaget skulle minska.

FI har tidigare presenterat förslag på en ny modell för beräkning av ränteskillnadsersättning, vilken skulle göra det enklare att lösa bolån i förtid. Myndigheten har också ett pågående arbete om ytterligare åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden, vilket ska redovisas i slutet av maj. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen