FI vill att det ska bli lättare att flytta bolån – föreslår ny åtgärd

/assets/img/finansinspektionenlm.jpeg
Utanför Finansinspektionens kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Finansinspektionen (FI) har fått i uppdrag av regeringen att se över hur konsumenternas ställning på bankmarknaden kan stärkas. I en rapport föreslår nu myndigheten exempelvis en ny åtgärd i syfte att underlätta för konsumenter att flytta bolån mellan banker. Den rör amorteringsunderlaget.

På uppdrag av regeringen har Finansinspektionen (FI) sett över hur konsumenternas ställning på bankmarknaden kan stärkas och har nu överlämnat en rapport i ämnet, den första av två.

Där föreslår myndigheten bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att få tillgång till det amorteringsunderlag som behövs för bolåneflytt mellan banker, till exempel genom krav på att banker alltid ska tillhandahålla underlaget digitalt när kunder begär det. Förslaget ska ha skickats på remiss. 
− Kunder upplever att det kan vara svårt att påverka sin situation och att det kan vara besvärligt att flytta sitt bolån. En orsak bedöms vara att banker av olika anledningar försenar eller försvårar för kunderna att få ut amorteringsunderlaget. Digitala underlag skulle kunna öka rörligheten och därmed konkurrensen mellan bankerna, säger FI:s avdelningschef  Magnus Karlsson i en kommentar på myndighetens hemsida.

Bakgrunden till initiativet ska vara att man noterat låg kundrörlighet, särskilt bland bolånekunder. Ifjol föreslog FI ändrade regler för ränteskillnadsersättning för att motverka detta och nu föreslås alltså ytterligare en åtgärd, denna gång kopplad till amorteringsunderlaget.

I rapporten konstateras också att det finns omständigheter som försvårar jämförelser mellan  olika bolåneerbjudanden. Kunderna uppges uppleva det som att de får för mycket information och att banker använder sig av olika begrepp. Enligt FI behövs ett större fokus på relevant och pedagogisk information till denna kundgrupp, samt en mer enhetlig vägledning.   

Uppdraget ska slutredovisas senast i maj nästa år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen