Ny rapport: Amorteringskrav infört på felaktiga grunder

/assets/img/bilder_nyheter/roslagstull_.jpg
Bilden är ett montage. Till vänster, pressbild på Lars EO Svensson. Till höger, foto taget av Linda Myrin, med hus i Stockholm som motiv.
 

En ny rapport från Stockholms Handelskammare, av professor Lars E.O. Svensson i nationalekonomi, visar att motiven bakom införandet av amorteringskravet baserats på felaktiga grunder.

Lars E.O. Svensson är professor i nationalekonomi med anknytning till Handelshögskolan i Stockholm och har enligt ett pressmeddelande bland annat också varit vice riksbankschef. Av Stockholms Handelskammare, som tidigare riktat kritik mot införandet av amorteringskrav i Sverige, fick han i uppdrag att analysera amorteringskravet för bostadslån. Det har nu resulterat i rapporten “Amorteringskraven: Felaktiga grunder och negativa effekter”, där han drar slutsatsen att amorteringskravet införts på felaktiga grunder och att det lett till negativa konsekvenser för personer med litet eget kapital, framför allt för unga.

Motiv bakom införandet av amorteringskraven var till exempel påståendet att svenska hushålls höga skulder skulle leda till en högre makroekonomisk risk, vid störningar i ekonomin på makronivå. Skuldsättningen i sig ansågs bidra till att hushållen förväntades konsumera betydligt mindre vid en makroekonomisk störning. Och det skulle kunna bidra till djupare konjunkturnedgångar.

Som stöd för argumenten lyftes hänvisningar till andra länders erfarenheter i samband med finanskrisen omkring år 2008 och 2009: Hushåll med hög skuldsättning i Danmark, Storbritannien och USA drog ned på sin konsumtion under perioden. Dock baseras resultaten på att dessa hushåll med hjälp av bolån finansierat annan typ av konsumtion, “en bolånefinansierad ohållbar överkonsumtion”, vilket enligt rapporten inte stämmer överens med den svenska situationen.

I Sverige har bolånetagare i många fall utökat sina lån, men det finns inget som visar på att dessa så kallade tilläggslån gått till annan typ av konsumtion i någon större utsträckning. Den del som gått till finansiering av andra typer av ändamål har tvärtom lett till en minskad makroekonomisk risk.  

Här finns en länk till en tidigare artikel med koppling till rapporten.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen