Reportage, Special och Sponsrat

Värdeurgröpning av brf i det dolda – avstyckning under byggnation

På en fastighet i Stockholm förbereddes för nya bostadsrätter. Men bolaget som sålt tomträtten till föreningen hade gjort det på vissa villkor som inte framgick av förhandsavtalen för lägenheterna. Bland annat planerades för olika typer av avstyckningar som snarare skulle gynna bolaget än föreningen. Fallet lyfts bland annat i en ny bok av Mikael Goldstein.

Lagändringar för renovering av bostadsrätt införs 2023

Vid årsskiftet börjar en uppdaterad version av bostadsrättslagen att gälla. Exempelvis införs skarpare sanktioner som brf:er kan använda mot bostadsrättshavare som olovligen utför renoveringsåtgärder. I allvarliga fall kan följden bli att en bostadsrätt förverkas.

Sida 1 av 4 (39 artiklar)

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen