FMI återkallar mäklarregistrering efter anmälan från bank

/assets/img/3498242-building-site.jpg
Genrebild. Foto: Angel Nieto/Mostphotos
 

En brf som sålt av bostadsrätter beviljades lån, men berörd bank anade oråd när en objektsbeskrivning från ansvarig mäklare innehöll foton på ett annat objekt än det angivna. FMI kontaktades och myndigheten har nu valt att återkalla mäklarens registrering.

I februari i år fattade myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beslut om att återkalla en fastighetsmäklares registrering. Detta efter att ha fått in en anmälan från säkerhetschefen på en bank som beviljat en brf lån. Föreningen hade sålt av nya bostadsrätter och hon anade oråd efter att ha upptäckt att en objektsbeskrivning från mäklaren ifråga innehöll foton på ett annat objekt än det som angavs. På bilderna syntes en inflyttningsklar bostad men angivet objekt var ännu inte färdigställt.

Innan säkerhetschefen fick se objektsbeskrivningen, där det framgick att föreningen bestod av “27 bostäder i parhus- och studiohusform”, hade hon själv besökt platsen där föreningens hus höll på att uppföras och förstod därför att det inte kunde vara bilder på objektet ifråga. När hon frågade mäklaren om detta svarade han att fotografierna föreställde ett annat objekt i området.

För FMI ska mäklaren ha uppgivit att han själv inte varit på plats och sett bostadsrätten som objektsbeskrivningen skulle avse. Dock hade han fått information från föreningens styrelse om att den var färdigställd med “några mindre besiktningsanmärkningar”.     

Enligt mäklaren anlitades han av föreningen för att utföra skrivuppdrag och inte förmedlingsuppdrag. Två av uppdragen ska ha rört objektet ifråga, det första gällde upplåtelseavtal år 2021 och det andra rörde överlåtelseavtal år 2022. Vid det första tillfället hade föreningen på egen hand hittat en köpare till bostaden och i det andra såldes lägenheten vidare till bostadsrättshavarens kusin.

Objektsbeskrivningen ska mäklaren ha upprättat cirka fem månader efter överlåtelsen till köparens kusin, i början av 2023 på förfrågan från berörd bank. Mäklaren uppgav att bilderna i beskrivningen föreställde ett annat objekt som han tidigare haft förmedlingsuppdrag för i samma förening, men på en annan adress.

I mäklarens yttrande till FMI lyfts att skrivuppdrag inte innebär samma kontrollansvar som vid förmedling. Vad som ska kontrolleras är föreningens ekonomiska plan via Boverket, vem som har förfoganderätt över bostaden och om denna pantsatts.

Myndigheten konstaterade att det kunde anses utrett att mäklaren hade upprättat “en objektsbeskrivning för en bostadsrätt där det för byggnationen saknas slutbesked och som i övrigt inte varit beboelig”. Då beskrivningen upprättades hade något slutbesked för byggstart ännu inte lämnats, men i den ekonomiska planen var 2021 satt som byggår för lägenheten.

Vidare lyftes att det inte finns något formellt krav på att en fastighetsmäklare ska upprätta en objektsbeskrivning vid skrivuppdrag, men om så ändå sker ska den innehålla en korrekt beskrivning av bostaden. Det tillades att en mäklare enligt praxis är skyldig att kontrollera uppgifter från säljaren om de är osäkra, ovanliga eller anmärkningsvärda, förutsatt att det inte är oskäligt betungande att utföra en sådan kontroll. Möjligheterna för en mäklare att helt undgå ansvar genom att hänvisa till säljaren, bedöms därmed vara “mycket begränsade”.

Mot den bakgrunden borde fastighetsmäklaren ha insett allvaret i att en säkerhetschef på en bank efterfrågar en objektsbeskrivning så lång tid efter en bostadsaffär, och utrett objektet närmare. Istället upprättade mäklaren en objektsbeskrivning med fotografier på en annan bostad åt banken, vilket FMI bedömde som mycket allvarligt. Han måste ha insett att beskrivningen skulle ge legitimitet åt kreditansökan.

Mäklarens åsidosättande av omsorgsplikten bedömdes ha inneburit så stor risk att han åsidosatt sina skyldigheter som fastighetsmäklare. Därmed togs beslut om att återkalla hans mäklarregistrering. Utöver det fick han även varningar kopplade till penningtvättsregelverket och kundkännedomsåtgärder. En varning meddelades för underlåtenhet att kontrollera verklig huvudman, en varning för otillräcklig kännedom om kundernas syfte och art, samt en ytterligare varning för att ha underlåtit att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen