Skäl för uthyrning i andrahand prövat – i både hyresnämnd och hovrätt

/assets/img/gbg-tingsratt.png
Utanför Hyres- och arrendenämnden i Göteborg. Foto: Carl Johan Erikson / Domstolsverket
 

I höstas prövade Hyres- och arrendenämnden i Göteborg ett fall gällande skäl för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt. Nämnden valde att avslå ansökan om uthyrning. I början av 2021 togs målet även upp i Svea hovrätt. Skälen som prövades rörde pensionering långt fram i tiden och eventuella framtida hyresgäster.

Text: Linda Myrin

En kvinna med bostadsrätt i en förening i Västra Frölunda, Göteborg, fick lov att hyra ut sin lägenhet i andra hand i över två år för att provbo med sin sambo. Därefter bad hon om att uthyrningsperioden skulle förlängas till dess att hennes barn på 16 och 13 år blivit myndiga eller ska flytta hemifrån. Hon uppgav också att hon själv inte hade för avsikt att flytta tillbaka till bostaden förrän hon själv blivit pensionär.

Föreningen valde att inte bevilja någon förlängning med hänvisning till att kvinnan inte anfört giltiga skäl för det.

Hösten 2020 prövades fallet i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg där ansökan avslogs. Av skälen till beslutet framgår bland annat att uthyrning i avvaktan på att barn ska flytta in i en bostad kan motivera uthyrning i andra hand, beroende på barnens ålder. I detta fall skulle det dock dröja flera år innan något av barnen skulle kunna tänkas flytta in. Motsvarande uppges gälla vid uthyrning i väntan på pensionering. I allmänhet försvagas skälen ju längre uthyrningen pågått.

Beslutet överklagades och togs upp i Svea hovrätt i slutet av januari i år där det avslogs. Grunden till beslutet uppgavs vara att kvinnan, med hänsyn till hennes ålder, inte bedömdes nå pensionsåldern förrän om runt 20 år och därmed inte kunde anses ha “ett rimligt behov av att behålla lägenheten för egen del”.

Enligt hovrättens skulle framtida pensionering kunna utgöra ett godtagbart skäl för andrahandsupplåtelse, om upplåtelsen avser en övergångstid. Ett krav som inte ansågs vara uppfyllt i detta fall.

Att hennes barn skulle ha möjlighet att bo i lägenheten längre fram bedömdes inte heller som ett rimligt skäl till att förlänga uthyrningsperioden.

“I det aktuella fallet hänför sig dock inte skälen till de andrahandshyresgäster som tillståndsansökan avser utan till eventuella framtida andrahandshyresgäster.”

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen