Ändringar i bostadsrättslagen år 2024

/assets/img/skarmavbild-2024-01-25-kl.-15.29.40.png
Pressbild Boverket. Foto: Franz Feldmanis
 

Vid årsskiftet uppdaterades bostadsrättslagen med nya regler för ekonomiska planer och intygsgivare. Till exempel måste den ekonomiska planen nu även innehålla en teknisk underhållsplan. Detta enligt Boverkets hemsida.

Sommaren 2022 röstade riksdagen ja till ändringar i bostadsrättslagen som föreslås i propositionen Tryggare bostadsrätt, med fokus på stärkt skydd för köpare och ägare av bostadsrätter, vilka i stort började gälla i januari ifjol. Undantaget är en del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna vilken började gälla nu vid årsskiftet.

Den första januari i år infördes nya regler för den ekonomiska plan och kostnadskalkyl som bostadsrättsföreningar är skyldiga att upprätta, samt för de intygsgivare som har till uppgift att intyga att planen och kalkylen är ekonomiskt hållbara. Det står att läsa på hemsidan för myndigheten Boverket

För den ekonomiska planen gäller numera att den även måste innehålla en teknisk underhållsplan, vilken ska omfatta samtliga byggnader på föreningens fastighet och visa fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov under de kommande 50 åren. Vad som behöver redovisas är de viktigaste kommande åtgärderna och beräknat datum för utförande samt uppskattad kostnad.

En annan förändring avser den ekonomiska prognosen och känslighetsanalysen, som nu ska omfatta de sex första verksamhetsåren, samt det tionde och tjugonde verksamhetsåret.

Vidare infördes bestämmelser om intygsgivares oberoende i syfte att minska risken för jäv, och Boverket måste godkänna föreningarnas val av intygsgivare. För godkännande kommer det exempelvis krävas att intygsgivarna har en ansvarsförsäkring som är utformad i enlighet med gällande bostadsrättsförordning.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen