Missade OVK – förlorade sin bostadsrätt

/assets/img/mostphotos/thumbnail_image0-1583171237.jpg
Foto: Lina Abrahamsson
 

Ett OVK-besiktningsföretag försökte tre gånger att komma in i ett radhus i Småland, men blev aldrig insläppt. Detta ledde till att bostadsrättsinnehavaren blev avhyst från bostaden. Detta skriver tidningen VVS-Forum.

En HSB-bostadsrättsförening i Småland beställde en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) till sina 28 bostadsrättsinnehavare. En av de boende gick dock inte att nå och besiktningsföretaget försökte tre gånger att komma in i det berörda radhuset. Kvinnan som ägde bostaden fick en så kallad rättelseanmodan att kontakta föreningen. Men istället för att höra av sig till föreningen bokade hon en ventilationskoll utan föreningens godkännande. Detta ledde till att föreningen sa upp kvinnan då de ansåg att nyttjanderätten till bostaden var förverkad.


Föreningen vände sig till Växjö tingsrätt för att få hjälp med att avhysa kvinnan från bostadsrätten. Föreningens grund till avhysningen var att de hade begärt tillträde till kvinnans lägenhet för att genomföra ventilationskontrollen. Dock hade hon, utan giltig ursäkt, nekat tillträde till bostaden. Kvinnan försökte inte heller kontakta föreningen och boka en ny tid för OVK. Att kvinnan bokat in en egen tid för OVK, utan föreningens godkännande, spelade i detta fallet ingen roll. 


Enligt VVS-Forum beslutade tingsrätten att kvinnan skulle flytta från sin bostad direkt. Kvinnan överklagade ärendet till Göta hovrätt med förklaringen att hon delvis jobbar i Norge och att en granne tagit in posten. Hovrätten gick på tingsrättens linje och fastslog att föreningen haft rätt att komma in i bostaden för att kontrollen skulle kunna genomföras. Hovrätten ansåg att kvinnans vägran att lämna tillträde till lägenheten ”har inneburit att föreningen varaktigt har förhindrats att utöva nödvändig tillsyn”. Förutom att kvinnan blev av med sin bostadsrätt ska hon även betala cirka 55 000 kronor för motpartens rättegångskostnader. 


På Riksbyggens hemsida skriver de om vad som sker vid förverkande av nyttjanderätten. Först överlämnas en skriftlig uppsägning till bostadsrättsinnehavaren och därefter ska bostadsrätten säljas. Om parterna inte kommer överens om något annat försäljningssätt kommer bostaden tvångsförsäljas via Kronofogdemyndigheten. För föreningens bästa bör försäljningen ske så snart som möjligt. Detta på grund av att  bostadsrättsinnehavaren inte står för förpliktelser som dyker upp under en längre tid än sex månader från att denne flyttat från bostaden. Att nyttjanderätten förverkas innebär inte att bostadsrättsinnehavaren förlorar bostadsrättens värde. Det eventuella överskott som finns efter försäljningen går till bostadsrättsinnehavaren.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen