Olika bud om försäkring för solceller till enskilda bostadsrätter

/assets/img/mostphotos/50357679-solpaneler-pa-hustak.jpg
Foto: Mostphotos
 

De senaste åren har antalet installerade solceller ökat i Sverige. Även de med bostadsrätt i form av villa eller radhus kan installera solceller, men hur detta ska försäkras har varit oklart. Tre av landets stora försäkringsbolag har olika bestämmelser kring försäkringarna och hur bostadsrättstillägget fungerar.

Text: Lina Abrahamsson  

Tidigare har Bostadsrättsnytt skrivit om att boende i radhus eller villa i bostadsrättsföreningar har haft svårt med att försäkra egna solcellsanläggningar, med hänvisning till ett inslag i Sveriges Radio.


I artikeln framkommer det att en bostadsrättsinnehavare haft kontakt med försäkringsbolagen If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa men fått till svar från samtliga att deras hemförsäkring för brf:er inte täcker solceller. En villaförsäkring täcker solceller men någon sådan kan inte tecknas för dem med bostadsrätt, även om den avser en villa, utan man måste äga fastigheten ifråga.

Bostadsrättsnytts artikel kom ut i slutet av februari i år och sedan dess har ett av dessa försäkringsbolag ändrat sig när det kommer till försäkring av solceller i brf. If uppger för tidningen att de sett över sitt bostadsrättstillägg för att möta kundernas behov när det gäller försäkring av solceller, även när det gäller en villa eller radhus i en bostadsrättsförening. “Vi ändrar därför våra villkor för bostadsrättstillägget nu per första november så att tillägget även omfattar solceller och värmepumpar som bostadsrättshavaren äger och har installerat för att förse bostadsrätten med värme och el. Kunden behöver inte ange att de har en solcellsanläggning utan det ingår i alla bostadsrättstillägg.” Så skriver If:s presstjänst i ett mejl.

Hos Trygg-Hansa går det dock inte att försäkra sina solceller via ett tillägg i sin hemförsäkring.
– Nej, det går inte att som bostadsrättsägare försäkra sina solceller via ett tillägg i hemförsäkringen. Det beror på att även om solcellerna installeras av en enskild bostadsrättsägare så ägs de i juridisk mening av bostadsrättsföreningen då det handlar om egendom som permanent monteras på byggnaden. Att installationen är permanent innebär att föreningen både ansvarar för att installera solcellerna samt att försäkra solcellerna via föreningens fastighetsförsäkring, säger Håkan Franzén som är hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Länsförsäkringar meddelar att en hemförsäkring hos dem i grunden gäller för sådan lösegendom som man äger och som är avsedd för privat bruk. Den som är innehavare av en bostadsrätt kan också försäkra sig för det underhållsansvar man som bostadsrättsinnehavare har. Där ingår ett försäkringsskydd i bostadsrättsförsäkringen för fast inredning i bostadsrätten, tomtmarken som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten och sådan egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och den som bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för. 

Deras pressavdelning skriver följande i ett mejl till Bostadsrättsnytt, efter att ha varit i kontakt med bolagets produktspecialister:

“Solcellsinstallationer är normalt sett ett byggnadstillbehör, sådan egendom som är ägnat stadigvarande för byggnaden eller del av denna. Normalt omfattar en byggnadsförsäkring (villa eller fastighet) sådan egendom. Ett föremål som nyttjanderättshavaren eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet kommit i samma ägares hand. Sådant föremål blir juridiskt att betraktas som lösegendom. Vår hemförsäkring med bostadsrättsförsäkring gäller inte för lösegendom som är fast installerad utanför bostaden. Några sådana tilläggsförsäkringar har inte Länsförsäkringar för närvarande.” 

Kort om bostadsrättstillägg
För bostadsrättsinnehavare finns hem– och bostadsrättsförsäkring med bostadsrättsförsäkringen som tillägg till hemförsäkringen, en del som även kallas för bostadsrättstillägg.
Källa: Länsförsäkringar

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen