Elbolag bryter mot regler när kunder vill byta avtal

/assets/img/30442554-belysnings-knapp-monterad-pa-vagg.jpg
Foto: Mostphotos
 

När kunder med bundna elavtal hos Vattenfall eller E.ON vill byta avtal internt, tar bolagen ut en avgift trots att det strider mot elbranschens allmänna avtalsvillkor. Det rapporterar SvD.

Höga elpriser, som väntas stiga ytterligare i vinter, leder till att många hushåll nu överväger att säga upp sina elavtal för att istället gå över till ett timprisavtal. Detta enligt Svenska Dagbladet (SvD) som rapporterar att efterfrågan på sådana avtal ökat kraftigt.

En fördel med timpris är att man som kund kan anpassa förbrukningen till en tid på dygnet då elpriset är lägre och därmed betala mindre, vilket vanliga avtal inte ger möjlighet till.

Att ta sig ur ett bundet elavtal kan dock bli en komplicerad och dyr historia på grund av så kallade brytavgifter, vilka är tänkta att kompensera elbolag för förluster som kan uppstå om avtal avbryts i förtid.

För att få ut ersättningen måste bolaget ifråga visa att konsumentens avtalsbrott orsakar bolaget skada. Vidare behöver svenska elhandelsbolag följa elbranschens allmänna avtalsvillkor vid försäljning av el, som tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. Hur brytkostnaden ska beräknas är upp till varje enskilt elhandelsföretag att bestämma, men den får bara tas ut i de fall kunden byter till ett annat bolag.
– Som villkoret är formulerat får brytavgift endast tas ut om man byter till ett annat elhandelsbolag, säger Konsumentverkets jurist Ulrika Edlund till SvD.

En rundringning som tidningen gjort visar samtidigt att både Vattenfall och E.ON väljer att ta ut brytavgifter utan hänsyn till detta, det vill säga även kunder som byter till ett annat avtal inom  samma bolag krävs på denna avgift.

När SvD frågar Vattenfall Sveriges privatkundschef Jonas Stenbeck om de inte följer branschens avtalsvillkor, svarar han såhär:
– I det fall en kund hos ett elhandelsföretag vill byta från en avtalsform till en annan avtalsform hos samma elhandlare är det upp till varje elhandlare att klargöra på vilka villkor man tillåter det.

Anledningen till detta ska vara att Vattenfall, när det gäller fasta avtal, köper upp kundens hela volym av el i förväg. Bryter kunden då kontraktet så har Vattenfall en volym de inte får  betalt för. Vad det kan kosta bolaget är enligt Jonas Stenbeck svårt att svara på.
– Det går inte att säga, det beror på avtalets längd och hur lång tid det är kvar, säger han till SvD.

Hur ställer sig då Konsumentverket till att elhandelsföretag inte följer avtalsvillkoren?Myndigheten hänvisar till att EU kommit med nya direktiv gällande brytkostnader, ett reviderat elmarknadsdirektiv som trädde i kraft 2019, vilket ännu inte implementerats i Sveriges lagstiftning. För att snabbare få till en förändring inom området behöver regeringen leverera förslag på hur direktivkraven ska tolkas i svensk lagstiftning.

Men energiminister Khashayar Farmanbar håller inte med utan menar att Konsumentverket bör agera redan i nuläget om elhandelsföretag inte följer avtalsvillkoren.
– Det är Konsumentverket som har tillsyn över frågor som faller in under de allmänna avtalsvillkoren och därför bör Konsumentverket agera om detta inte följs, förklarar han för SvD.

Han tillägger att den snabbaste lösningen är att Energiföretagen Sverige och Konsumentverket, som avtalar kring de allmänna avtalsvillkoren, tar en diskussion om detta.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen