Ny tunnel ska borras under Stockholm – blir elektrisk motorväg

/assets/img/borr_tunnel.jpg
Danderyd. Borren Elektra i ingången till den framtida tunneln. Foto: Linda Myrin
 

Under en period på fyra år ska en 240 meter lång borrmaskin skapa en 13,4 kilometer lång tunnel under Stockholm, från Anneberg i Danderyd till Skanstull. Den nya förbindelsen ska tjäna som elektrisk motorväg och ingår i ett samarbetsprojekt mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät.

Idag, den 21 januari, hölls en namngivningsceremoni för en gigantisk tunnelborrmaskin som placerats vid Svenska Kraftnäts transformatorstation Anneberg i Danderyd utanför Stockholm. Den fick namnet “Elektra” och ska borra en 13,4 kilometer lång tunnel under Stockholm, vilken ska tjäna som elektrisk motorväg mellan Anneberg och Skanstull. 

Tunnelborrmaskinen Elektra i Danderyd. Foto: Linda Myrin Tunnelborrmaskinen Elektra i Danderyd. Foto: Linda Myrin

Den planerade förbindelsen ingår i projektet Stockholms Ström, som är ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät, med syfte att förstärka Stockholmsregionens elnät. Borren förflyttas på räls och kan röra sig med en snitthastigt av 100 meter per vecka och baserat på det beräknas tunneln kunna vara klar om fyra år. Elektra är 240 meter lång och 1 000 ton tung. Tunneln som ska borras uppges bli fem meter i diameter, med en placering på ned till 100 meter under jord. 

På plats under ceremonin fanns bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), som vi ställde en fråga till. 

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Foto: Linda Myrin Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Foto: Linda Myrin

Vad tänker du kring det här projektet och vilka är era förväntningar på det?  
– Jag tycker naturligtvis att det är bra att det nu kommer till stånd, och det behövs ju för att vi ska få fram tillräckligt mycket el till stockholmarna, Stockholm växer ju. Det byggs mer bostadsrätter, det byggs mer hyresrätter, fler företag vill etablera sig i Stockholm och då behövs det också mer el, sade Anders Ygeman (S) till Bostadsrättsnytt.   

Per Eckemark, chef för Svenska kraftnäts nätdivision, fanns också på plats och gav svar på mer detaljerade frågor om tunnelbygget.  

Hur kom det sig att ni valde att inleda det här projektet? 
– Det här är ju en del av ett stort program för att säkra Stockholms elförsörjning, och det här började som ett regeringsuppdrag 2004 där Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio fick i uppdrag att ta fram en plan för elförsörjningen. Vi kommer att bygga två elektriska motorvägar, dels genom centrala Stockholm som är den här förbindelsen, som kallas City Link och sen så har vi en på västra sidan som vi kallar Storstockholm Väst. Så två nya elektriska motorvägar på 400 kilovolt. Och sen är det också en massa ombyggnader och förstärkningar av de underliggande näten hos Ellevio och Vattenfall, berättade Per Eckemark för Bostadsrättsnytt. 

Varför valde ni borrning som metod istället för att till exempel spränga? Det kommer ju ta ett antal år innan det blir klart, som jag förstod det. 
– Det här är en effektivare metod och den ger också mindre påverkan på närmiljön, i och med att om man spränger så blir det vibrationer på ytan. Det här kommer visserligen ge risk för stomljud i fastigheterna när vi precis passerar under fastigheterna här längs sträckningen då genom centrala Stockholm. Men det blir mindre påverkan och den är effektivare, vi räknar med att vi kan ha en framdrift som är fem gånger snabbare än om vi skulle spränga, förklarade Per Eckemark. 

Hur mycket mer el kommer det här innebära för Stockholmsborna? 
– Hela det här programmet för Stockholm kommer vi att investera 13,5 miljarder i fram till 2028. Vi kommer nära fördubbla den elektriska effekten till Stockholmarna, när alla dom här programmen är klara.  

Vad ligger effekten på nu då? 
– Idag är det totala uttaget hos de tre regionnätbolagen som försörjer Stockholm ungefär 4 000 megawatt. Och bara den här förbindelsen genom centrala Stockholm har en kapacitet på 2 400 megawatt. Och det är som, om du tar den största reaktorn i Forsmark så är den på 1 200 megawatt, så det är dubbelt upp. Eller om man ska räkna i andra termer, det är åtta gånger Västerås totala uttag, sade han. 

Varför föll valet på att borra just den här sträckan?  
– Vi behövde dra en ny kraftförbindelse genom centrala Stockholm för att klara våra mål. Då valde vi då att borra en tunnel eftersom det är extremt svårt, nästan omöjligt, att komma fram via en luftledning som är det normala vi bygger, avslutade Per Eckemark.    

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen