Nytt energisystem i brf kan sänka förbrukningen betydligt

/assets/img/enstar2-press.png
Brf Vinrankan 1. Pressbild Enstar
 

En brf i Liljeholmen, Stockholm, får just nu ett nytt energisystem installerat via entreprenören Enstar. Systemet beräknas kunna sänka föreningens energikonsumtion med cirka 70 procent och energikostnaderna med runt 45 procent.

Brf Vinrankan 1 i Stockholmsstadsdelen Liljeholmen kommer snart att ha ett nytt energisystem som väntas kunna sänka både förbrukningen och kostnaderna. Föreningen har tecknat entreprenadavtal med Enstar AB som jobbat med projektet sedan i juni och förväntas bli klara i december 2021. Det står att läsa i ett pressmeddelande från bolaget.

Systemet kommer att bestå av solceller, frånluftsåtervinning och återvinning av kondensorvärme från en kylanläggning tillhörande en livsmedelsbutik i föreningens hus. Det ska även installeras ett överordnat styrsystem samt temperaturgivare i bostadsrättslägenheterna, detta i syfte att få bättre kontroll och styrning på energisystemet och inomhusklimatet.
– Vi vände oss till Enstar och ett annat företag och inledde en process som blev en kombination av utredning och långvarig upphandling. Vi fick veta att den bästa lösningen för oss inte var bergvärme utan en kombination av de andra "ingredienserna". Denna kombination skulle sänka vår energikonsumtion med 70 procent och energikostnaderna med 45 procent, säger föreningens vice ordförande Christer Blomqvist i pressmeddelandet.

Den sammanlagda installerade effekten för energisystemet kommer ligga på runt 400 kilowatt. Föreningen bedöms därmed kunna reducera sitt totala inköp av energi för värme och varmvatten med cirka 70 procent, vilket motsvarar 1280 megawattimmar per år. Vidare kommer behovet av fjärrkyla, som uppgår till 240 megawattimmar årligen, att kunna reduceras till noll.
– I detta projekt var det en tvåpartslösning där utmaningen låg i att konstruera ett energisystem som utöver föreningens besparing av fjärrvärmeförbrukning även innefattar en besparing på livsmedelsbutikens köp av fjärrkyla för att kyla bort kondensorvärmen. Detta system är nu konstruerat för att ta bort all användning av fjärrkyla och istället nyttja kondensorvärmen för återvinning, "win-win" för föreningen och livsmedelsbutiksägaren, förklarar Enstars tekniska chef Peter Jordell i samma pressmeddelande. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen