Brf måste skatta för såld solel – uppgiven omsättning avfärdades

/assets/img/bilder_nyheter/5022868-skatteverket.jpg
Foto: Mostphotos
 

En brf i centrala Västerås måste betala moms för försäljning av el från sin solcellsanläggning, då den omsättning som föreningen uppgivit inte bedöms som “trolig”. Det fastslogs nyligen i en kammarrättsdom.

Om en bostadsrättsförening väljer att kontinuerligt sälja el från en egen solcellsanläggning, ska mervärdesskatt (moms) betalas i de fall då föreningens totala omsättning inom landet överstiger 30 000 kronor per år. I dessa fall ska även årsavgifter och hyror räknas som omsättning. Det framgår av en ny dom från Kammarrätten i Stockholm där en brf i centrala Västerås stod som klagande, med myndigheten Skatteverket som motpart. 

Efter att Skatteverket nekat bostadsföreningen skattebefrielse i samband med försäljning av egenproducerad solenergi, valde föreningen att begära omprövning av beslutet. I slutet av mars 2017 kom myndighetens svar: Skatteverket valde att hålla fast vid sin tidigare bedömning. I motiveringen stod det till exempel att en bostadsrättsföreningen med 16 bostäder inte rimligen kan ha en omsättning som är lägre än 30 000 kronor, enligt Skatteverkets bedömning. 

Föreningen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. I början av 2019 valde rätten att gå på Skatteverkets linje och avslog överklagandet.

Bostadsrättsföreningen valde att överklaga även denna dom, nu till den högre instansen kammarrätten, och yrkade där om att bli befriad från mervärdesskatt. Bland annat invände föreningen mot påståendet att deras omsättning skulle överstiga 30 000 kronor, och framhöll att de aldrig tidigare haft en omsättning som överstigit den beloppsgränsen. 

Det är oklart om föreningen kände till att även årsavgifter och hyror skulle ingå, när omsättningen vid elförsäljningen skulle beräknas. 

Kammarrätten valde att avslå överklagandet, vilket innebär att domen från förvaltningsrätten står fast. I skälen för avgörandet står det att kammarrätten, likt underinstanserna Skatteverket och förvaltningsrätten, inte bedömer det som troligt att föreningen haft en omsättning på under 30 000 kronor under den aktuella perioden. Därmed omfattas inte bostadsrättsföreningen av reglerna om skattebefrielse. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen