Hitta leverantörer: Brf Skrivkortet 2 om sin fasadrenovering

Magnus Pargéus, ordförande i Brf Skrivkortet 2. Bakgrundsbild från Tresson på föreningens nyrenoverade fasad
 

"Betala aldrig innan allt är klart"

Magnus Pargéus, ordförande i Brf Skrivkortet 2 om betalningar till större leverantörer. I poddavsnittet förklarar han varför.

I detta avsnitt möter vi Magnus Pargéus, ordförande i Brf Skrivkortet 2 i Vällingby, Stockholm. Magnus delar med sig av tankar och erfarenheter kring några av de arbeten som föreningen har gjort, till exempel vad gäller fasad, tak och asfalt.

Fasaden till Brf Skrivkortet 2 före renoveringen. Referensbild Tresson Fasaden till Brf Skrivkortet 2 före renoveringen. Referensbild Tresson


Fasaden Brf Skrivkortet 2 efter renoveringen. Referensbild Tresson Fasaden Brf Skrivkortet 2 efter renoveringen. Referensbild Tresson

Not: Förkortningen ÄTA tas upp i avsnittet, vilket står för Ändringar, Tillägg, Avgående. Det avser en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats, som inte finns förtecknade vid projektstarten.  


Reporter och klippning: Charlotta Larsson   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen