Styrelsen säkerhetsansvarig för hissar i brf

/assets/img/29107504-hiss-och-trapphus.jpg
Genrebild. Foto: Mostphotos
 

Det är brf-styrelsen som är säkerhetsansvarig för hissen i föreningens hus, inte företaget som servat hissen eller besiktat den. Detta enligt Hissförbundet som också lyfter risker med äldre hissar, ett område där lagen uppdaterades i höstas.

Enligt branschföreningen Hissförbundet sker olyckor med hissar varje år. Dock verkar många tro att säkerhetsansvaret för hissen bärs av serviceföretaget som hissägaren anlitat eller besiktningsorganet.

Finns hissen i ett hus tillhörande en bostadsrättsförening så är det dess styrelse som bär det yttersta ansvaret för hissens säkerhet, detta oavsett om service och underhåll av den har utkontrakterats.

Den som äger hissen har till uppgift att säkra att hissen fungerar och att den uppfyller aktuella säkerhetskrav. Utöver det krävs löpande tillsyn, underhåll och skötsel av hissen. Det är också ägarens ansvar att hissen besiktigas regelbundet.

Vid olycka är ägaren skyldig att se till så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, innan dess får hissen inte vara i bruk. Sker en olycka eller tillbud ska hissägaren dessutom rapportera det inträffade till kommunens byggnadsnämnd.

Hissförbundet poängterar att hissar av nyare modell, eller som har moderniserats, är mycket säkra. Däremot kan äldre typer av hissar innebära allvarliga olycksrisker. Det kan till exempel handla om olyckor där människor kläms med gods i hissen, risk för strypning när barn fastnat med ryggsäck eller kläder i dörren och hissen sätts i rörelse, eller risk för elstötar på upp till 230 volt.

I höstas infördes nya lagkrav om skydd mellan schaktdörr och hisskorgens dörr i äldre hissar. Syftet är att förhindra olyckor där små barn fastnar i utrymmet mellan dörrarna. Av myndigheten Boverkets hemsida framgår att de nya reglerna trädde i kraft den 15 oktober 2023 och att de måste vara uppfyllda senast den första oktober 2031.

Enligt uppgift från Hissförbundet har uppskattningsvis 26 000 hissar farliga dörrar, som saxgrindar, eller så saknas skydd i korgöppningen.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen