Förlorar sin bostadsrätt efter hantverkarmiss

/assets/img/mostphotos/10018437-stockholm.jpg
Kungsholmen. Foto: Mostphotos
 

När en bostadsrätt renoverades med tillstånd av föreningen, kopplade hantverkare bland annat in en ledning till fel stam. Innehavaren tvingas nu lämna lägenheten då han inte åtgärdat felaktigheter i tid.

Innehavaren av en bostadsrätt på Kungsholmen i Stockholm renoverade lägenheten under våren 2015, med tillstånd från föreningen. Men i samband med detta kopplade hantverkare in avloppsledningen i fel stam, en gammal som inte längre var i bruk. Det resulterade i att en vattenskada uppstod fem våningar längre ned.

Arbetet utfördes dessutom inte av en rörmokare som var certifierad enligt så kallad Säker Vatteninstallation, ett krav enligt föreningens renoveringsregler. För föreningen innebar detta en risk att skador inte skulle täckas av den aktuella fastighetsförsäkringen.

Förutom detta togs radiatorer bort i både badrum och hall. Ingrepp gjordes även i anläggningen för ventilation. 

Föreningen uppmanade honom att åtgärda felen, men när inget hände sades mannens nyttjanderätt av lägenheten upp i januari året därpå. Efter det ska innehavaren ha vidtagit åtgärder för att rätta till felen, men han vägrade att flytta. Då vände de sig till Stockholms tingsrätt, men där avslogs ansökan. Efter att ha överklagat beslutet hamnade målet därefter i Svea hovrätt, som tvärtom valde att gå på föreningens linje.

Bostadsrättsföreningen hävdade att bostadsrätten förverkats på grund av störningar och vanvård av lägenheten.

Enligt hovrätten var störningarna på en tolererbar nivå, och någon vanvård ansågs inte ha skett av själva lägenheten, utan under den. Dock bedömdes ingreppen gällande avloppsledningar och radiatorer som olagliga, och så pass allvarliga att innehavaren åsidosatt sina skyldigheter som bostadsrättshavare: Att iaktta ordning och gott skick i huset, i enlighet med bostadsrättslagen.

De åtgärder som innehavaren vidtog för att rätta till fel, efter att nyttjanderätten sagts upp, bedömdes inte heller ha återställt avloppsledningen och anslutningen till “dess tidigare skick”.

Hovrätten valde att bifalla föreningens yrkande om avflyttning från lägenheten. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen