SEB: Ökande boprisoptimism bland hushållen

/assets/img/mostphotos/11633620-seb.jpg
Foto: Mostphotos
 

Hushållens förväntningar på boprisutvecklingen framöver stärks ytterligare och nära hälften tror nu på boprisuppgång. Det visar SEB:s Boprisindikator som ökar med sju enheter i mars.

I mars 2024 ökar banken SEB:s Boprisindikator med sju enheter, från plus 25 i februari till att landa på plus 32 under innevarande månad. Indikatorn visar skillnaden mellan andelen hushåll i landet som tror på stigande priser det kommande året och andelen som tror på fallande.

Enligt indikatorns senaste resultat tror nu 48 procent av hushållen på stigande priser, en uppgång om tre enheter jämfört med föregående mätning. Samtidigt förutspår 16 procent av hushållen sjunkande priser, en nedgång om fyra enheter sedan i februari, medan andelen som tror på oförändrade priser minskar med tre enheter för att landa på 23 procent. 

– Optimismen kring bostadspriserna växer sig starkare den här månaden och närmare hälften av hushållen tror nu på stigande bostadspriser. Det är en utveckling som ännu inte riktigt återspeglas i faktiska priser men som bör ses som en positiv signal för aktiviteten på bostadsmarknaden inför våren, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

På regional nivå är utvecklingen lite blandad. I Västra Götaland stiger boprisindikatorn med 20 enheter, från att ha legat på plus 16 i februari till att landa på plus 36 i mars. I Skåne ökar den med nio enheter, från plus 26 enheter till plus 35. I Stockholm ökar indikatorn med åtta enheter, från plus 30 till 38. I Svealand utom Stockholm stiger den med fyra enheter, från plus 34 till plus 38.

I Östra Götaland förblir indikatorn oförändrad på plus 23. För Norrland noteras månadens enda regionala nedgång, indikatorn sjunker med två enheter och går från plus 20 till plus 18.


Boprisindikatorn är en månatlig undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB. Den bygger på runt 1 000 webbintervjuer och den senaste mätningen gjordes under perioden 27 februari till femte mars i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen