Många brf:er kritiska till prishöjning på fjärrvärme

/assets/img/14827964.jpg
Fjärrvärmeverk i Katrineholm. Foto: Conny Adolfsson/Mostphotos
 

Under 2023 vände sig ovanligt många bostadsrättsföreningar till Fjärrvärmenämnden för medling gällande prishöjningar på fjärrvärme. I majoriteten av fallen är motparten ett bolag i Stockholm och kritik riktas bland annat mot dess beräkningsmetod. Det rapporterar Mitt i.

I höstas skrev Bostadsrättsnytt om att flera bolag skulle höja priset på fjärrvärme med 25–30 procent under 2023. Anledningen till det uppgavs vara att priserna på det biobränsle man eldar med i fjärrvärmeverken stigit kraftigt. Det handlar om sådant som träflis och pellets, bränsle som i en del fall ska ha ökat med över 70 procent.

Ett tiotal kunder ska, efter misslyckade förhandlingar, ha ansökt om medling i Fjärrvärmenämnden (vid Energimyndigheten). I sådana situationer stoppas prishöjningarna tillfälligt.

Från kundsidan kom det även in anmälningar mot flera bolag och Konkurrensverket startade därav utredningar av prishöjningarna, detta då fjärrvärmeleverantörerna har monopol på marknaden ifråga.

Lokaltidningen Mitt i Södermalm rapporterar nu att Fjärrvärmenämden fick in totalt 925 ansökningar om medling ifjol, varav 797 avsåg ärenden med Sthlm Exergi som motpart. Året innan ska det totala antalet ansökningar ha uppgått till 237, år 2021 ska antalet ha uppgått till fyra, år 2020 ska det inte ha kommit in några ansökningar, och under 2019 uppgick antalet till 17.

Majoriteten av de som ansökte om medling förra året ska vara fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, bland annat en brf på Södermalm i Stockholm. Föreningen är kund hos Sthlm Exergi som vill höja fjärrvärmepriset i Stockholm med tolv procent under 2024.
– En höjning på tolv procent skulle öka våra kostnader med 450 000 kronor per år. Efter tomträttsavgälden är värmen vår största kostnad, säger föreningens ordförande Claes Kjellander till Mitt i.

Det kunderna vänder sig emot rör bland annat hur Stockholm Exergi beräknat prishöjningen. Uträkningen ska inte vara baserad på bolagets kostnader utan utgår istället ifrån vad ett alternativ till fjärrvärme skulle kosta. 

Johan Wejdmark är talesperson i fjärrvärmefrågor på Fastighetsägarna Stockholm och företräder över 200 bostadsrättsföreningar som ansökt om medling hos Fjärrvärmenämnden.
– De har räknat på vad det skulle kosta att borra för bergvärme. Problemet är att de har räknat för högt på investeringen, för högt på räntan för att finansiera den och för kort på livslängden, säger han till Mitt i.

Ett annat bolag som levererar fjärrvärme i Stockholmsområdet är Norrenergi som, till skillnad från Stockholm Exergi, valt att basera prissättningen på bolagets kostnader.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen