Spekulanter uppmanades matcha återkallat bud – mäklare varnas

/assets/img/17596260-hand-holding-swedish-currency-symbolising-the-expensive.jpg
Genrebild. Foto: Hans Christiansson/Mostphotos
 

Två personer som budat på en bostadsrätt uppmanades av fastighetsmäklaren att matcha ett högre bud från en annan spekulant, trots att det dragits tillbaka. Myndigheten FMI har därför beslutat att varna mäklaren som är verksam i Göteborg.

I november 2021 förvärvade två personer en bostadsrätt för 4 350 000 kronor efter budgivning. Lägenheten såldes via en fastighetsmäklare verksam i Göteborg. Året därpå fick de veta att nya grannar till dem också budat på bostadsrätten men att grannarna valde att dra tillbaka sitt bud. Köparna fick bland annat se sms-konversationer med mäklaren ifråga, där det framgick att grannarna meddelat mäklaren att de köpt ett annat objekt istället och att detta skett innan köparna lagt sitt andra och tredje bud på lägenheten.

Med anledning av detta ville köparna ha en del av pengarna för lägenheten tillbaka och kontaktade därför mäklaren som vände sig till sitt försäkringsbolag, vilket dock nekade paret ersättning. Därefter anmälde en av köparna mäklaren till myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen som prövade fallet i december 2023.

Enligt anmälan låg köparnas första bud på 4 300 000 kronor och accepterades till en början, men mäklaren återkom snart för att be dem matcha ett 50 000 kronor högre bud från en annan spekulant. Köparna erbjöd då 4 330 000 kronor men fick veta att säljaren endast skulle godta 4 350 000 kronor.

Buden lades efter förhandsvisning av lägenheten, innan ordinarie visning. Enligt fastighetsmäklaren ska säljaren endast ha gått med på att sälja objektet för 4 350 000 kronor på förhandsmarknaden och för 4 300 000 kronor på den öppna marknaden. Mäklaren tillade att om en budgivare köper ett annat objekt går det inte att likställa med att budet återkallats.   

FMI höll med mäklaren om att stanna i en budgivning inte är detsamma som att återkalla ett bud. Dock konstaterades att meddelande om att en budgivare köpt ett annat objekt går att likställa med ett återkallat bud, detta då budgivaren inte längre har något intresse av att köpa objektet. Myndigheten menade att det måste ha stått klart för mäklaren att det “inte längre fanns någon förvärvsavsikt”.

Eftersom mäklaren underlåtit att informera köparna om det återkallade budet, information de haft ett berättigat intresse av att få del av, ansåg FMI att mäklaren agerat i strid med omsorgsplikten enligt god fastighetsmäklarsed. Förseelsen bedömdes vara motiv nog för en varning, oavsett säljarnas inställning till slutpriset.

Utöver det påpekade FMI att budgivningslistan saknar en notering om att den andra budgivaren inte längre är aktuell som köpare. En sådan notering borde finnas med eftersom budgivningslistan ska spegla hur budgivningen sett ut. I och med detta bedömdes listan som “ofullständig och felaktig på ett sätt som strider mot god fastighetsmäklarsed”. Det tillades att köparna inte fått någon budgivningslista vid tillträdet, vilket stöds av utredningen i ärendet. Även detta uppgavs motivera en varning.

Påföljden för mäklaren bestämdes alltså till en varning för att ha underlåtit att informera köparna om det återkallade budet, samt ytterligare en varning för att anbudsförteckningen varit felaktig och inte överlämnades vid tillträdet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen