​Kraftigt höjd avgift för boende i brf:er med tomträtt

/assets/img/mostphotos/21730896-stockholm.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Efter att hyreshöjningar för kommunalägd tomtmark infördes år 2017, höjs nu månadsavgifterna för många boende i bostadsrättsföreningar i takt med att avtalen för marken förnyas. Detta enligt SR.

År 2017 fattades beslut om att höja hyrorna för kommunalägd tomtmark i Stockholm, vilket till exempel berör villaägare och bostadsrättsföreningar med tomträtt. Och nu när många avtal löper ut och förnyas börjar de boende känna av prishöjningen i form av dyrare avgifter. Det rapporterar Sveriges Radio (SR).

I Stockholm, Göteborg och Malmö handlar det om höjningar på 200 procent, berättar Johan Lindén, finansspecialist på organisationen HSB, för SR. För en lägenhetsinnehavare kan det innebära att månadsavgiften blir mellan 1 500 till uppemot 2 000 kronor dyrare.

Antalet bostadsrättsföreningar med tomträttsavgälden i Stockholm uppgår till nära 2000, och hundratals i Göteborg och Malmö. Intresset för friköp av mark var stort under år 2017 då beslutet om prishöjningen fattades. Sedan dess har det avtagit. En av orsakerna är troligen att priset för att köpa loss denna typ av mark har stigit.
– Det beror sannolikt på att beslutet om nya avgälder är taget men även till stor del på att det kommit en ny taxering, vilket gör att friköpspriset har ökat. Det gör att intresset kan ha svalnat, säger Daniel Roos, enhetschef på Stockholm stad, till SR.

Året innan beslutet om högre hyror för kommunalägd tomtmark fattades, kom det in 166 intresseanmälningar om friköp av mark med flerbostadshus på. Året dessförinnan var antalet 36. Under 2017 var antalet 250, för att sedan sjunka ned till 110 stycken år 2018. I år har det hittills inkommit 40 intresseanmälningar.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen