Svårt för hushåll i brf att försäkra egna solceller

/assets/img/skarmavbild-2023-02-24-kl.-17.29.34.png
Solceller på hustak. Foto: DR-pics / Mostphotos
 

I en brf med villor och parhus har ett tiotal hushåll skaffat egna solceller till sina bostadsrätter, men när de ville försäkra anläggningarna sa flera stora försäkringsbolag nej. Detta enligt SR.

Bostadsrättsinnehavare som köper egna solceller kan få svårt att försäkra anläggningen. Det var ett av ämnena som togs upp i programmet Plånboken, Sveriges Radio (SR), den 22 februari i år. I inslaget lyfts en situation som uppstått i en brf med parhus och fristående villor, där hushåll fått möjlighet att skaffa solceller på egen bekostnad. I föreningen har hushållen enskilda elabonnemang.

Ett tiotal hushåll valde att skaffa solceller på detta sätt med fick sedan problem att försäkra sina anläggningar. Av inslaget framgår att de varit i kontakt med flera stora försäkringsbolag som först verkade öppna för att försäkra solcellerna, men att bolagen sedan backade.

I ett av hushållen som drabbats finns Martin. Genom brev till Plånboken meddelar han att de varit i kontakt med försäkringsbolagen If, Länsförsäkringar och trygg Hansa, som alla svarat att deras hemförsäkring för brf:er inte täcker solceller. Han tycker det är märkligt att det ska vara så svårt att få försäkringsskydd för en installation som kostar hundratusentals kronor.

En villaförsäkring täcker solceller men någon sådan kan inte tecknas för de med bostadsrätt, även om den avser en villa, utan man måste äga fastigheten ifråga.

Endast bostadsrättsföreningens försäkringsbolag erbjöd en lösning, vilken skulle innebära att solcellerna inkluderades i försäkringen som en fast installation på taket. Dock skulle självrisken bli väldigt hög.
– Det är ett halvt basbelopp så det blir runt 25 000 kronor om det blir en skada, säger Martin i inslaget.

Dessutom täcker en sådan försäkring bara de delar av anläggningen som finns på taket, sitter växelriktare och batteri någon annanstans så inkluderas de inte.

Även Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå, intervjuas i inslaget. Hon berättar att byrån har uppmärksammat problematiken och vill driva frågan med svenska försäkringsbolag.
– Vi har faktiskt inlett en dialog med några bolag och vi ska fortsätta för att vi tycker ju att bostadsrättstillägget ska omfatta solceller.

Som det ser ut idag kan bostadsrättstillägget omfatta eget bekostat garage, carport, staket eller uthus. Konsumenternas Försäkringsbyrå vill att samma sak ska gälla solcellsanläggningar.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen