Majoriteten av bolånetagarna har en belåningsgrad över 50 procent

/assets/img/aug2022-1717431779.jpg
Genrebild. Foto: Linda Myrin
 

För de flesta hushåll med bolån överstiger belåningsgraden 50 procent av bostadens värde. Det visar nya siffror från myndigheten SCB.

I Sverige har sex av tio hushåll med bolån en belåningsgrad som överstiger 50 procent av bostadens värde. Och för tre av tio hushåll ligger belåningsgraden på 70 procent eller mer, medan den för fyra av tio hushåll ligger under 50 procent. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är första gången SCB presenterar data för hushållens belåningsgrad och insamling av statistik har pågått sedan mars förra året.    

– Vi kan se att 60 procent av hushållen har en belåningsgrad på över 50 procent. Några hushåll ligger på en högre nivå, 8 procent har en belåningsgrad på 85 procent eller mer baserat på aktuell marknadsvärdering, säger SCB:s nationalekonom Anton Bratt i ett pressmeddelande från myndigheten.

Belåningsgraden visar hur stor andel av bostadens värde som finansieras av lån och enligt SCB kan detta påverka vilken boränta hushåll erbjuds. 

– Hushåll med en belåningsgrad på mellan 70 och 85 procent har i snitt en ränta som ligger 0,09 procentenheter högre än hushållen med en belåningsgrad på mellan 50 och 70 procent, fortsätter Anton Bratt.

Utifrån den statistik som samlats in går det också att se att hushållen generellt sett är högre belånade i dag jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. Vidare går det att utläsa att nya bolånetagare tenderar att ha en högre belåningsgrad än andra. 

– I de nya avtalen för april i år har 39 procent en belåningsgrad på över 70 procent. Det kan jämföras med samtliga bolåneavtal, där 29 procent har en belåningsgrad på över 70 procent, säger Anton Bratt i pressmeddelandet.


Statistiken som samlats in avser svenska hushålls belåningsgrad för bolån och ska bygga på en urvalsundersökning. Data har hämtats från banker och monetära finansinstitut med betydande poster bland annat för utlåning till hushåll.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen