Så påverkas boräntorna av sänkt styrränta

/assets/img/mostphotos/13150421-sveriges-riksbank.jpg
Riksbanken. Foto: Mostphotos
 

Tidningen Aftonbladet har låtit en privatekonom räkna på hur Riksbankens senaste reporäntesänkning påverkar hushållens bolåneräntor och hur deras ekonomi skulle förändras av en boränta på 3,5 procent längre fram.

Riksbanken sänkte nyligen styrräntan med 0,25 procentenheter, från 4,0 procent ned till 3,75 procent. Nedjusteringen väntas leda till en ungefär lika stor sänkning av räntorna för rörliga bolån, rapporterar tidningen Aftonbladet. Dock kan det variera när detta sker.
– Även om du har rörlig bolåneränta är räntan bunden i tre månader. Det här innebär att det inte är säkert att din bolåneränta justeras ner direkt efter att Riksbanken sänker styrräntan, om nu din bank beslutar sig för att sänka räntan, säger Icabankens privatekonom Magnus Hjelmér till Aftonbladet.

Han tillägger att de allra flesta hushåll ändå kan räkna med sjunkande boräntor.
– Man talar nu om fem sänkningar det närmsta året, vilket gör det rimligt att Riksbanken sänkt styrräntan med 1–1,25 procentenheter om ett år, vilket brukar återspegla sig ganska väl i bolåneräntorna. Jag bedömer därför att vi har en rörlig ränta som ligger runt 3,0 till 3,25 procent om ett år.

På uppdrag av Aftonbladet har Magnus Hjelmér beräknat hur den senaste reporäntesänkningen påverkar hushållens bolåneräntor och han har även tittat på hur deras ekonomi skulle förändras om bolåneräntan så småningom landade på 3,5 procent.

Beräkningarna ska ha gjorts utan att inkludera ränteavdrag och utifrån priser vid försäljningar av bostäder under det senaste året, snittränta och troliga räntesänkningar framöver. Källor som uppges är Icabanken och Svensk Mäklarstatistik. Siffrorna han fått fram avser riksnivå och Sveriges samtliga län. Bostadsrättsnytt har valt att fokusera på bolåneräntor för bostadsrätter i storstadslänen och på riksnivå.

Riksnivå
På riksnivå har försäljningspriset för en bostadsrätt under de senaste tolv månaderna uppskattats till 2 841 000 och belåningsgraden har satts till 85 procent. Snitträntan för ett sådant bolån i april i år, med rörlig ränta, var 4,75 procent eller 9 559 omräknat till kronor.

Efter senaste styrräntesänkningen landade den nya bolåneräntan på 4,5 procent, vilket motsvarar 9 056 kronor och en 503 kronor lägre månadskostnad än innan. Om boräntan istället låg på 3,5 procent hade månadskostnaden blivit 2 515 kronor lägre.


Stockholms län
Försäljningspriset de senaste tolv månaderna har uppskattats till 4 035 000 kronor och belåningsgraden till 85 procent. Snitträntan för ett rörligt bolån i den storleken landade i april 2024 på 4,75 procent, eller 13 576 omräknat till kronor.

Senaste sänkningen av styrräntan innebar en ny boränta på 4,5 procent, motsvarande 12 862 kronor och en 715 kronor lägre månadskostnad. En boränta på 3,5 procent skulle ge en 3 573 kronor lägre månadskostnad.


Västra Götalands län
Försäljningspriset i Västra Götaland under de senaste tolv månaderna har uppskattats till 2 523 000 kronor och belåningsgraden har satts till 85 procent. Snitträntan för ett rörligt bolån i den storleken landade i april 2024 på 4,75 procent, motsvarande 8 489 kronor.

Senaste sänkningen av styrräntan innebar en ny boränta på 4,5 procent, motsvarande 8 042 kronor och en 447 kronor lägre månadskostnad. En boränta på 3,5 procent skulle ge en 2 234 kronor lägre månadskostnad.


Skåne län
I Skåne län har försäljningspriset under den senaste tolvmånadersperioden uppskattats till 2 175 000 kronor och belåningsgraden till 85 procent. Snitträntan för ett rörligt bolån i den storleken landade i april 2024 på 4,75 procent, motsvarande 7 318 kronor.

Senaste sänkningen av styrräntan innebar en ny boränta på 4,5 procent, motsvarande 6 933 kronor och en 385 kronor lägre månadskostnad. En boränta på 3,5 procent skulle ge en 1 926 kronor lägre månadskostnad.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen