Dom mot tidigare brf-ledamot ändras – krävs nu på nära 10 miljoner

/assets/img/lagbok.jpg
Pressbild Sveriges Domstolar. Foto: Tommy Hvitfeldt
 

I tingsrätten dömdes en tidigare styrelseledamot i en brf att betala sju miljoner kronor till föreningen, efter att ha varit delaktig i att plundra den. Nu har hovrätten ändrat tingsrättsdomen och höjt beloppet han måste betala till nära tio miljoner kronor, skriver tidningen Hem & Hyra.

Efter att medlemmar i en brf i Sollentuna utanför Stockholm fattat misstankar om att föreningen misskötts, tog de under 2021 hjälp av en utomstående granskare för att undersöka saken. Detta blev möjligt att göra i och med en lagändring samma år, som ger föreningar rätt att ta hjälp av en särskild granskare utan att det behöver föregås av beslut vid en föreningsstämma.

Misstankarna väcktes då uppgifter kom fram som indikerade att bostadsrätter sålts till underpris, något som ska ha underlättats av att en person i den tidigare föreningsstyrelsen missbrukat sin förtroendeställning. Tidningen Hem & Hyra har beskrivit det hela som en miljonsvindel i samband med att hyresrätter ombildats till bostadsrätter, en process där bolaget Restate agerat ombildningskonsult och tagit ut orimligt högt arvode. Detta samtidigt som utomstående kunnat förvärva lägenheter till underpris.

Granskaren kom bland annat fram till att den ekonomiska skada föreningen lidit inte kunde överblickas, att det rörde sig om avsevärda belopp. Enligt granskarens rapport såldes lägenheter till betydligt lägre priser än vad som var marknadsmässigt vid tiden. I rapporten föreslogs också att föreningen borde överväga att vidta rättsliga åtgärder.

En del av granskningen berörde ombildningskonsultens arbete. Förutom att ha fått 2,5 procent av vad lägenheterna såldes för, totalt 3,6 miljoner kronor, tecknades ett tilläggsavtal med föreningen som gav bolaget rätt till ytterligare 1,3 miljoner kronor. Granskaren menade att ersättningen var orimligt hög samt att bolagets metoder var anmärkningsvärda, och rekommenderade föreningen att kräva tillbaka det angivna beloppet i tilläggsavtalet.

Efter att ha tagit del av granskningen valde föreningen att vända sig till domstol och återkräva pengar av den tidigare styrelseledamoten. Totalt handlade det om drygt tio miljoner kronor, ett belopp som skulle motsvara föreningens förlust efter att elva bostadsrätter sålts till underpris med hjälp av ledamoten. 

År 2022 dömdes ledamoten i Attunda tingsrätt till att betala nära sju miljoner kronor till föreningen. Enligt Hem & Hyra prövades målet nyligen i hovrätten där skadeståndet till föreningen höjdes till 9,9 miljoner kronor. Av domen framgår att det anses klarlagt att lägenheter sålts av för under marknadspris, vilket orsakat föreningen ekonomisk skada.

Vidare konstateras att flera av lägenheterna upplåtits till antingen bekanta eller släktingar till den förre styrelseledamoten och att han signerat avtal för dessa upplåtelser.

Hem & Hyra har intervjuat styrelseledamöter i den drabbade föreningens nuvarande styrelse och de ser hovrättsdomen som en seger.
– Domen visar vad som kan hända om man inte sköter det rätt. Kanske kan det ha en avskräckande effekt vid ombildningar i framtiden. Bostadsrätter har sålts till underpris och dessutom till släktingar eller bekanta. Här har det funnits en annan agenda än att värna bostadsrättsföreningen.

Den tidigare ledamotens advokat och ombud säger till Hem & Hyra att domen kommer överklagas.
– Jag tycker inte att hovrätten har begripit någonting. Den här domen gör det omöjligt att genomföra ombildningar i områden med betalningssvaga hyresgäster, säger han till Hem & Hyra.

Men ledamöter i den drabbade föreningens nya styrelse ser annorlunda på saken och lyfter risker med okunskap kring ombildningar, samt att det inte finns någon myndighet som granskar de konsulter som bistår vid “mångmiljonaffärerna”.
– Vem som helst kan i princip gå in i en styrelse, tömma föreningen och försvinna utomlands, säger de i en kommentar till tidningen. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen