SBAB: Överdrivna risker kring bolån i Sverige

/assets/img/mp5155058-apartment-buildings.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
 

Hushållens samlade bolåneskulder verkar utgöra en mindre risk för svensk ekonomi än vad Riksbanken och Finansinspektionen befarat. Detta enligt banken SBAB som analyserat data över svenska hushålls bolån.

Om man väger samman svenska hushålls skulder så ser de relativt höga ut i relation till i vissa andra länder. Dock framstår just skulder kopplade till bolån som mer robusta och de verkar kunna stå emot ekonomiska störningar bättre än vad myndigheterna Riksbanken och Finansinspektionen bedömt. Den slutsatsen drar banken SBAB efter att ha analyserat statistik, delvis ny data, över svenska hushålls bolån. 

Bankens analys presenteras i en ny rapport och resultaten ska vara baserade på ny data från kreditinformationsföretaget UC, bostadssajten Booli och marknadsundersökaren Kantars Sifo-panel.

Förutom att myndigheternas riskbedömningar för svensk ekonomi verkar överdrivna avseende bolån, menar SBAB att även risken för de flesta bolånetagare ser ut att vara lägre än vad som tidigare påståtts från olika håll. 

– De risker som myndigheterna påtalat under många år har inte materialiserats, trots stora variationer i ränteläget, pandemi och skenande inflation i kölvattnet av Ukrainakriget. Vår nya rapport visar tydligt att bolåneskulderna är betydligt mer robusta mot ekonomiska störningar, och därmed mindre riskabla för svensk ekonomi, än vad Riksbanken och Finansinspektionen har gjort gällande, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Bland svenska hushåll med bolån så uppgår medianen för lånen till 1,3 miljoner kronor.

– En tydlig majoritet av bolånetagarna har förhållandevis små lån och det är samtidigt få som har mycket stora bostadslån. Bostadsägare i Sverige har dessutom i låg grad belånat sina bostäder för konsumtion och har därtill, sett i ett internationellt perspektiv, ett mycket stort sparande, fortsätter Robert Boije.

SBAB:s analys visar också att för stort fokus legat på nya bolånetagares skuldsättning, för lite har handlat om situationen bland befintliga bolånetagare. Till exempel lyfts att fokus i Finansinspektionens Bolånerapport ligger på skuldsättningen bland nya bolånetagare, där många är relativt högt skuldsatta. 

– Sett till hur den svenska debatten förts om hushållens skulder de senaste åren verkar det finnas en allmän föreställning om att vi har en allt för hög skuldsättning bland svenska bostadsägare. Bland nya bolånetagare finns absolut en del mycket högt skuldsatta hushåll, men det gäller inte för majoriteten av Sveriges befintliga bolånetagande hushåll, säger Robert Boije i pressmeddelandet.

Riksbanken uppges vid flera tillfällen ha utmålat hushållens skulder som den enskilt största risken i svensk ekonomi, vilket gått att läsa i myndighetens stabilitetsrapporter.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen