SBAB: Boräntor stiger tidigare än förväntat

/assets/img/mostphotos/47999519-riddarholm-church-riddarholmskyrkan-riddarholmen.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Enligt den statliga banken SBAB är tiden med låga bundna boräntor snart ett minne blott. Banken efterlyser nu en tydlighet från Riksbanken när det kommer till vad som kan räknas som en normal räntenivå.

Redan nu är de bundna bolåneräntor på väg upp. Även räntor med kortare bindningstid kan stiga tidigare än väntat på grund av att Riksbanken förväntas höja reporäntan redan våren 2023. Det är nära ett år tidigare än vad Riksbankens egen räntebana visar, enligt SBAB:s rapport Boräntenytt.


I rapporten står det bland annat: ”Uppgången i de långa marknadsräntorna och en bedömning av att inflationen är på väg upp snabbare mot inflationsmålet än tidigare väntat, gör att reporäntan höjs redan under våren 2023”. 

– En osäkerhet i den bedömningen är dock i vilken utsträckning Riksbanken, i likhet med vad amerikanska Fed har annonserat, kommer tillåta inflationen att överskrida målet för att väga upp den långa perioden med underskridande. Värt att notera är dock att terminsräntorna på den svenska räntemarknaden indikerar en ännu tidigare höjning av reporäntan än i vår prognos, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.


SBAB menar att perioden då bundna boräntor varit väldigt låga snart är slut. De globala långräntorna är på uppgång och de drar även upp de längre bundna boräntorna här i Sverige. Enligt bankens bedömning kommer den femåriga boräntan successivt stiga med drygt en procentenhet fram till januari 2024. När Riksbanken sedan höjer reporäntan kommer den korta tremånadersräntan stiga.


Banken efterlyser att Riksbanken ska bli tydligare med vad de anser vara en normal reporänta. Detta för att vägleda bolånetagare i vad de ska räkna med för ränta på sikt. 

– Riksbanken bör rimligen justera ned sin syn på vad som är en normal reporänta på sikt. När Riksbanken fått kritik för att den hållit reporäntan så låg, vilket ansetts ha gött tillgångspriserna, har de försvarat sig just med att de långa realräntorna sjunkit. Men om Riksbankens bedömning är att realräntorna har gjort det, så bör ju i så fall samtidigt rimligen riskerna med stigande bopriser och ökande bolåneskulder inte vara så stora som Riksbanken samtidigt indikerar. Det är därför viktigt att Riksbanken sätter ner foten gällande sin syn över vad den nu bedömer är en normal reporänta på sikt, säger Robert Boije.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen