Stora skillnader för bolån mellan bankerna

/assets/img/mostphotos/16498975-trahus-pa-200-kronor-sedel.jpg
Foto: Fredrik Augustsson, Mostphotos
 

Villkoren för att få ett bostadslån skiljer sig mycket åt mellan olika låneinstitut och banker. Skuldkvotstak, krav på att den befintliga bostaden är såld och snitträntor är det som varierar. Det visar en enkätundersökning som SvD gjort.

Svenska dagbladet har gjort en enkätundersökning som gått ut till åtta banker och bolåneinstitut - Swedbank, SEB, Nordea, SBAB, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Skandia. Frågorna de fick besvara var vilken ränta som hushållet ska klara av, vilka krav banken ställer gällande låntagarnas skulder i förhållande till inkomsterna samt vilka andra villkor som gäller.

 

Det enkäten visade var att inte bara snitträntorna på bolånen skiljde sig mycket mellan de tillfrågade bankerna och låneinstituten, utan också andra krav och villkor. Det innebär att möjligheterna till ett lån skiljer sig mycket beroende på vilken bank eller låneinstitut det lånsökande hushållet vänder sig till. Vissa tillfrågade i undersökningen uppger att de har ett eget skuldkvotstak, medan andra följer den skuldkvotshantering som återfinns i Finansinspektionens amorteringskrav.

 

SEB, Länsförsäkringar, SBAB, Nordea, Danske Bank och Swedbank har alla en kalkylränta på 7 procent, medan Handelsbanken och Skandia har satt räntan till 7,5 procent. De flesta tillfrågade uppger i enkäten att de, angående skuldkvot, följer reglerna som kom med det skärpta amorteringskravet. Utöver detta ställer vissa av bankerna fler krav när det gäller skuldkvoten. SBAB och Danske Bank har ett eget skuldkvotstak på 5,5 gånger inkomst före skatt och Länförsäkringars gräns går vid 5 gånger bruttoinkomsten. I reglerna som kom med amorteringskravet ligger denna siffra på 4,5.

 

Den enda tillfrågade i enkäten som svarar ja på frågan om de ställer krav på att den tidigare bostaden är såld är Länsförsäkringar. Ett påskrivet säljkontrakt innan lånet betalas ut krävs av Skandia. De övriga tillfrågade menar att de gör en individuell bedömning över kundens förmåga att betala av bolånet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen