FI vill få fler att förhandla om boräntan

/assets/img/mostphotos/finansinspektionen.jpg
Utanför FI:s kontor i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Med tydligare och bättre information från bankerna kommer fler kunder att förhandla om boräntan och jämföra olika erbjudanden. Det menar Finansinspektionen (FI) som nu presenterar ett nytt förslag för att möjliggöra detta.

Enligt Finansinspektionen (FI) upplever många konsumenter i dagsläget svårigheter med att jämföra och förstå bankers ränteerbjudanden för bolån. Myndigheten har därför tagit fram ett nytt förslag om tydligare information till kunder om bankers genomsnittsräntor och att de ska informeras inför att ränterabatter löper ut. Det står att läsa på FI:s hemsida.

Förslaget är en del av det regeringsuppdrag som FI fått om att se över hur konsumenternas ställning på bankmarknaden kan bli starkare.

Tanken är att förenkla för konsumenter att förhandla och jämföra olika ränteerbjudanden, vilket i sin tur kommer stärka konsumenternas ställning på bankmarknaden.

I nuläget byter runt sju procent av kunderna bank för sina bolån varje år. FI vill öka konsumenters möjligheter att påverka sina villkor, för att på så sätt få dem att bli mer aktiva.
– Hur konsumenter kan få bättre villkor på finansmarknaden är alltid på vår agenda. Nu går vi fram med fler förslag för att göra det enklare för fler att förhandla och jämföra sina räntor. Genom bättre och tydligare information från bankerna kan fler bli aktiva konsumenter och få lägre kostnader på sina lån, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr i en kommentar på hemsidan.

Om alla bolånetagare med rörlig ränta i dagsläget skulle lyckas förhandla ned räntan med 0,1 procentenhet, hade den totala besparingen landat på runt tre miljarder kronor per år efter skatteavdrag. Per person skulle det kunna handla om flera hundra kronor i månaden.

Anledningen till att kunder bör informeras om bankers faktiska genomsnittsränta i samband med ränteerbjudanden, är att om endast listräntan presenteras så kan räntor som är lägre än listräntan framstå som bra erbjudanden.
– Vi kan se att ränterabatterna har vuxit sig så stora att listräntan har spelat ut sin roll gentemot konsumenten. Därför är det bättre att jämföra sig själv mot bankens genomsnittsränta, tillägger Daniel Barr.

FI tycker också att banker alltid ska påminna kunder i god tid innan en ränterabatt på bolån löper ut. Det nuvarande regelverket tillåter att tidsbegränsade ränterabatter löper ut utan att banken informerar om detta, vilket kan resultera i att stora kundgrupper tilldelas listräntan eller högre, jämfört med vad som varit fallet om de förhandlat räntan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen