Hovrätten: Köpare får ersättning för försenad vindsvåning

/assets/img/gota-hovratt-4_-exteriort-entredorren.jpg
Utanför Göta hovrätt i Jönköping. Foto: Tommy Hvitfeldt/Sveriges Domstolar
 

Tillträdet till en nyrenoverad vindsvåning i centrala Stockholm försenades, men köparen som betalat över 20 miljoner kronor för objektet nekades ersättning i tingsrätten. Nu har hovrätten ändrat domen så att bolaget som sålt lägenheten måste ersätta köparen med nära 700 000 kronor.

I slutet av december 2019 förvärvade en man bostadsrätten till en 142 kvadratmeter stor vindsvåning på Norrmalm i centrala Stockholm. Han tecknade överlåtelseavtal med köparen, tillika ett fastighetsbolag, och köpeskillingen uppgick till 21,3 miljoner kronor.

Enligt avtalet skulle ett oinrett vindsutrymme vara ombyggt och iordningställt till bostad senast på tillträdesdagen som satts till den 29 maj 2020. Dock gavs köparen inte möjlighet att tillträda lägenheten förrän den 20 januari 2021. 

Av avtalet framgår också att säljaren ska ha rätt att flytta fram tillträdesdatum vid skriftliga extrabeställningar. Försening av andra skäl ger köparen rätt till ett skadestånd från säljaren på 20 000 kronor per påbörjad vecka.

Men parterna var oense om vad som orsakat förseningen och tvisten hamnade därför i Kalmar tingsrätt där bolaget har sitt säte. Där gjorde fastighetsbolaget gällande att köparen begärt ändringar via extrabeställningar som gjort det omöjligt att färdigställa lägenheten inom avtalad tid och att förseningen enligt avtalet därför inte ger köparen rätt till skadestånd.

Köparen höll inte med och menade istället att orsaken till förseningen var att bolaget prioriterat att färdigställa andra vindsvåningar i huset först, i kombination med bristande projektledning. Dock bekräftade köparen att han gjort tilläggsbeställningar i förhållande till avtalat utförande. Till exempel i form av glasparti för rum och dusch, liten bioetanolspis i sovrum utan rökkanal, ett runt fönster i badrumsdörr, markis, samt AC-aggregat.

Han påtalade även att det inför lägenhetsköpet varit av stor vikt för honom att få den höga standard som utlovats i lägenhetens objektsbeskrivning. Detta då kvadratmeterpriset uppgick till 150 000 kronor, medan “gängse marknadspris” i området vid den tiden låg kring 100 000 kronor per kvadratmeter.

Tingsrätten kom fram till att bolaget haft fog för sin uppfattning om vad som orsakat förseningen, enligt vittnen ändrade köparen dessutom ofta tidigare framförda önskemål.

Köparens yrkande om skadestånd kunde därför inte bifallas. Däremot fick köparen rätt till ersättning för fel i bostadsrätt, som han också yrkat på. Totalt ålades säljaren att betala 72 373 kronor, jämte ränta, vilket uppgavs motsvara vad det kostat köparen att åtgärda felen.

Beslutet överklagades till Göta hovrätt som ändrade tingsrättsdomen. Bland annat fastslogs att köparen endast bekräftat äktheten i handlingar som bolaget presenterat genom sakframställning i rätten, samt att innehållet i dessa handlingar endast utgjort påståenden om bevisfakta och att hovrätten därav inte kan göra en värdering av innehållet “i förhållande till tvistiga rättsfakta i målet”.

Utöver det ansågs det inte vara styrkt att köparen krävt sådana förändringar av lägenheten, att det i väsentlig omfattning skulle avvika från det avtalade utförandet. Inte heller att de tilläggsbeställningar som köparen medgivit att han gjort berättigar bolaget att flytta fram datum för tillträde, bland annat då tidsplan för åtgärderna saknats.

Därmed fick köparen rätt till förseningsvite i enlighet med överlåtelseavtalet. Totalt handlade det om 34 påbörjade veckor, vilket bedömdes motsvara ett skadestånd på sammanlagt 680 000 kronor. Hovrätten sänkte också ersättningen för fel i bostadsrätt till 53 412 kronor.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen