SBC: Vändpunkt nära för brf:ers ekonomi

/assets/img/mostphotos/64102665-modern-apartment-building.jpg
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
 

Sveriges BostadsrättsCentrum har tittat på hur ekonomin för bostadsrättsföreningar ser ut. Nu spår de att omkostnaderna kommer att minska framöver, men att det kommer att ta tid.

Fjolåret var tufft för många bostadsrättsföreningar i Sverige. Den största orsaken till detta var de stigande räntorna. Att elpriserna steg hjälpte inte heller den redan ansträngda ekonomin som flera brf:er hade. Enligt Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) och deras BRF-index har omkostnaderna för föreningar ökat varje kvartal sedan kvartal två 2022. 


Under året kommer bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation bli lite bättre, tack vare lägre elpriser och gårdagens besked från Riksbanken där de meddelade att de för första gången på två år sänker styrräntan. 

– Efter nästan två år av konstanta ökningar ser vi nu att det börjar lätta. Men även om kostnaderna inte fortsätter öka finns det föreningar som kommer behöva höja avgiften till följd av de kostnadsökningar som gjorts fram tills nu. Vi ser att sparandet, som ska användas för kommande underhåll, har minskat de senaste åren. Det är därför viktigt att styrelser arbetar med en uppdaterad underhållsplan för att fastställa sparandebehovet, säger Markus Pålsson, chef för verksamhetsinnovation och utveckling på SBC, i ett pressmeddelande. 


Trots det glädjande beskedet om sänkt styrränta finns en rad eftersläpningar som påverkar ekonomin framåt, menar SBC. Poster som försäkrningar, vatten och avlopp och sophämtning har blivit dyrare, likaså uppvärmning av fastigheter som ökat med runt tio procent i snitt.

– Trots prisjusteringar i början av året så ser vi att kostnaderna totalt minskar jämfört med sista kvartalet 2023, men på årsbasis ser vi fortfarande en ökning. Många av dessa prisökningar är dessutom högre än de brukar och vi ska inte glömma att lågkonjunkturen fortsatt är ett faktum som påverkar både bostadsrättsföreningar och dess medlemmar. Vi ser flera tendenser som pekar på att hushållen har det svårare att få ihop ekonomin och samtidigt söker sig fler bostadsrättsföreningar till oss för att uppdatera underhållsplanen, budgeten eller ta ett nytt grepp om ekonomin, säger Markus Pålsson.


SBC är ett oberoende förvaltningsföretag av bostadsrätter och har runt 4 600 kunder i Sverige. Deras BRF-index grundar sig på siffror från myndigheten Statistiska centralbyrån (SCB).

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen