Nytt regeringsförslag för att motverka brott i brf:er

/assets/img/skarmavbild-2024-06-17-kl.-17.39.40.png
Justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet
 

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på åtgärder för att förebygga ekonomisk brottslighet i bland annat bostadsrättsföreningar. Detta enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet.

Enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag på åtgärder för att förebygga ekonomisk brottslighet i exempelvis bostadsrättsföreningar.

– Regeringen är fast besluten om att strypa den kriminella ekonomin. Företag, föreningar och stiftelser utnyttjas inom den organiserade brottsligheten, både som direkta brottsverktyg och som finansieringskällor. Det åtgärdspaket vi nu lägger fram innehåller viktiga verktyg för att försvåra för de kriminella att använda bolag för att begå brott och i förlängningen värna en sund och rättvis konkurrens, säger justitieminister Gunnar Strömmer i pressmeddelandet.

Remissen har fått rubriken “Bolag och brott” och bland förslagen i den finns sådant som att införa krav på att alla bostadsrätts­föreningar ska skicka in sina årsredovisningar till myndigheten Bolagsverket. Dessutom vill regeringen höja förseningsavgifterna för fall då årsredovisningar lämnas in för sent.

Utöver det föreslås att Bolagsverket ska få bättre verktyg för att genomföra kontroller och stryka felaktiga uppgifter i myndighetens register. Regeringen vill också ge bolagsverket möjlighet att kräva att en person som anmäler en företrädare, eller personen som blivit anmäld, “infinner sig personligen”. Detsamma ska gälla vid kontroll av misstänkt oriktiga uppgifter i myndighetens register.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen