Nordea: Trycket på hushållen minskar

/assets/img/mostphotos/64538930-traditional-houses-of-the-old-city-sodermalm-in.jpg
Foto: Anki Höglund/Mostphotos
 

Efter ett par tuffa år för de svenska hushållens ekonomi med hög ränta och inflation ser det nu ut att vända. Detta enligt Nordeas konjunkturrapport.

I ett pressmeddelande från banken Nordea där de presenterar sin konjunkturrapport skriver de att hushållens ekonomiska läge kommer att förbättras framöver. Det har varit tufft för svensk ekonomi i stort med höga räntor, konkurser, arbetslöshet och inflation. 

– Exportsektorn har gått starkt medan centrala delar av den inhemska ekonomin har utvecklats svagt. Många företag och hushåll är nu i behov av lägre räntor för att inte avmattningen ska fördjupas med fler konkurser och stigande arbetslöshet som följd, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea, i pressmeddelandet. 


Vidare skriver Nordea att Riksbanken inte längre kan använda argumentet med en svag krona när de avvaktar med att sänka räntan. Därför pekar det mesta på att Riksbanken kommer att genomföra en sänkning under våren.

– Det finns inga inhemska skäl för Riksbanken att inte sänka räntan. Konjunkturen är svag, arbetsmarknaden försämras och inflationen förväntas ligga under målet under överskådlig tid. Nu är det upp till bevis för Riksbanken att visa att den kan agera mer självständigt utifrån svenska förhållanden, säger Annika Winsth.


Så länge inte det geopolitiska läget och oljepriserna stiger finns det goda chanser till sänkta räntor och ekonomisk återhämtning, menar Nordea. I pressmeddelandet skriver också banken att befolkningstillväxten i Sverige är den lägsta på 20 år vilket kommer påverka både byggbranschen, regioner och kommuner framöver. 


När det gäller bostadsmarknaden och bostadsbyggandet spår Nordea att bostadspriserna kommer att stiga med sammanlagt sex procent i år och nästa år. Banken tror att bostadsbyggandet kommer fortsätta vara lågt en tid framöver med 20 000 påbörjade bostäder under 2024 och lika många 2025. Anledningen till att byggstarterna av bostäder är dämpad framåt beror dels på ekonomiska faktorer, både för byggherrarna och hushållen men också att befolkningstillväxten minskar och därmed sänker efterfrågan på nya bostäder. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen