Brf:er föreslås omfattas av högkostnadsskydd för elpriser

/assets/img/skarmavbild-2022-10-28-kl.-11.48.41.png
Kraftledningsstolpe. Foto: Tomas Ärlemo / Svenska kraftnät
 

Svenska kraftnät föreslår att ett högkostnadsskydd för elpriser införs för elområde 3 och 4. Det är tänkt att omfatta elanvändare i form av privatpersoner, företag eller föreningar. Detta enligt ett pressmeddelande från HSB.

UPPDATERAD OCT 28, 2022

UPPDATERAD NOV 14, 2022

Den 27 oktober i år offentliggjorde regeringen och statliga Svenska kraftnät ett förslag på högkostnadsskydd för elpriser i södra Sverige; elområde 3 och 4.
– Jag välkomnar den ansökan som Svenska kraftnät presenterat idag och som beskriver hur så kallade flaskhalsintäkterna kan användas som ett högkostnadsskydd för höga elpriser, säger statsminister Ulf Kristersson i ett pressmeddelande från regeringen.

I ett pressmeddelande från kooperativa bostadsbolaget HSB framgår att även bostadsrättsföreningar kommer omfattas av stödet. Detta då modellen för skyddet inte gör skillnad på elanvändare, vilket innebär att både privatpersoner, företag och även föreningar kommer kunna ta del av det. 

– För HSB är det viktigt att även boende i bostadsrättsföreningar får del av högkostnadsskyddet. Det framförde vi till Svenska Kraftnät i deras arbete med att ta fram en modell för stödet. Därför är det mycket positivt att stödet nu föreslås omfatta boende i alla upplåtelseformer, säger HSB:s förbundsordförande Johan Nyhus i pressmeddelandet.

Uppgiften om att brf:er är tänkta att kunna omfattas av stödet bekräftas också av en källa på Svenska kraftnäts pressavdelning: "Förutsättningen är att bostadsrättsföreningen har elnätsavtal och befinner sig i elområde 3 eller 4."  

Tanken är att stödet ska betalas ut till elanvändare som haft ett medelpris för el på över 75 öre per kilowattimme under perioden oktober ifjol till september i år.

– På kort sikt är det välkommet att det planeras ett stöd för de extraordinära elkostnaderna som har rått den senaste tiden. På längre sikt är givetvis stöd och incitament för investeringar i hållbara energieffektiviseringar som bidrar till klimatomställningen ett måste och att föredra framför generella konsumtionsstöd, avslutar Johan Nyhus.

Av Svenska kraftnäts hemsida framgår att stödet till berörda kunder i elområde 3 uppgår till 50 öre per förbrukad kilowattimme, medan det i elområde 4 uppgår till 79 öre per förbrukad kilowattimme. Där finns också information om att Svenska kraftnät för år 2022 ansökt om att få använda 55 miljarder kronor till stöd för elanvändare.

Regeringen konstaterar att nästa steg blir att låta myndigheten Energimarknadsinspektionen pröva ansökan. Parallellt med det ska regeringen ta fram en lösning för utbetalning av stödet till elkunderna ifråga. 

Enligt uppgift från Svenska Kraftnät kommer de i brf:er få stöd på samma sätt som alla andra elanvändare. Exempelvis får bostadsrättsinnehavare med elnätsavtal för sin egen elförbrukning stöd för denna. Om föreningen har gemensam el (mätning) för uppvärmning, varmvatten och gemensamma ytor, så får föreningen stöd i förhållande till den förbrukningen. 

I vissa fall kan hela stödet för föreningens hus gå direkt till bostadsrättsföreningen som då fritt får förfoga över det.
"Om det finns en gemensam mätpunkt och elnätsavtal för all el i bostadsrättsföreningen så går allt stöd till föreningen. Det står föreningen fritt att föra vidare stödet till bostadsrättsinnehavarna."     

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen