Högre VA-priser i år jämfört med 2020

/assets/img/50080965-white-marble-sink-with-modern-overlay-basin-and-shiny.jpg
Foto: Sérgio Guardiano Lima / Mostphotos
 

Sedan förra året har priserna för vatten och avlopp (VA) i Sverige ökat med nära fem procent i snitt. För boende i lägenhet återfinns de högsta kostnaderna i kommunen Tjörn och lägst VA-kostnad har boende i Solna. Det visar ny statistik från Nils Holgersson-gruppen.

Priserna för vatten och avlopp (VA) har sedan ifjol ökat med i snitt 4,8 procent på riksnivå. Det visar en ny rapport från Nils Holgerssongruppen. För boende i lägenhet är VA-kostnaden som högst i kommunen Tjörn i Västra Götalands län där priset nu ligger på 10 248 kronor om året, vilket är 25,7 procent dyrare än 2020. I Solna inom Stockholms län återfinns det lägsta VA-priset på 1 644 kronor per år för en lägenhet, en notering som är oförändrad sedan ifjol.

Procentuellt sett har den största prisökningen skett i Askersund, Örebro län, där kostnaden nu är 31,7 procent högre än förra året.

Totalt sett visar statistiken att 42 kommuner höjt priserna för vatten och avlopp sedan ifjol med minst tio procent. Samtidigt har priset varit stillastående i 62 kommuner och i nio kommuner har VA-taxan sänkts.

Not: Exempellägenheten i undersökningen uppges vara cirka 67 kvadratmeter stor.

Rapporten i fråga ges ut årligen av Nils Holgersson-gruppen. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Bakom gruppen står HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta, Bostadsrätterna och Hyresgästföreningen. Priserna på vatten och avlopp i kartläggningen bygger på förra årets taxestatistik från Svenskt Vatten.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen