Brf får miljonbidrag för energisatsning

/assets/img/mostphotos/brf-2.jpeg
HSB Brf Korndahl. Foto: Privat
 

I Mölndal ligger HSB Brf Korndahl där styrelsen sökt bidrag för ett stort energieffektiviseringsprojekt. Länsstyrelsen har beviljat ansökan och ger föreningen 64 miljoner kronor, pengar som bland annat ska gå till solceller och tilläggsisolering av fasaderna.

Med stigande elpriser och ett allmänt oroligt ekonomiskt läge kan en insats för att energieffektivisera fastigheter vara en klok investering. Det är även bra ur ett miljö- och klimatperspektiv.


En av de största HSB-föreningarna i Mölndal, Brf Korndahl, har 323 lägenheter fördelade på sex huskroppar. Deras styrelse har sökt bidrag för ett stort energieffektiviseringsprojekt. Allt började med att föreningens tak och fasader var i stort renoveringsbehov och redan 2019 började styrelsen se över åtgärder för detta. Det sattes på paus då det var en hög kostnad.

 

Ordförande Eva Fredlund berättar att de i styrelsen i oktober 2021 fick reda på att det fanns ett bidrag att söka från Boverket som man kunde få om man sparade runt 20 procent av sin energiförbrukning. Kunde man genomföra det energisparandet kunde man få upp till 50 procent av kostnaden för åtgärderna.

– Vi samlade in uppgifter från vår energikonsult för att se om vi uppfyllde de krav som Boverket ställde. Då vi fick svar från energikonsulten att vi var berättigade bidraget och då satte vi högsta fart att få fram alla dessa siffror och beslut, förklarar Eva Fredlund.

 

Trots att allt lämnades in innan sista dagen av 2021 kom beslutet först ett år senare.

–Det var en väldigt långsam process och väldigt mycket kompletteringar som skulle in av styrelsen och från konsulter. I december 2022 fick vi ett beslut som gav oss bidraget, säger Eva Fredlund.

 

Det är totalt 64 miljoner kronor HSB Brf Korndahl får i bidrag för sitt projekt med att energieffektivisera sina fastigheter. Det som ska göras är bland annat att tilläggsisolera fasader, solceller ska installeras och värmeåtervinningsbatterier ska kopplas till frånluftsfläktarna. Dessa åtgärder beräknas sänka föreningens driftkostnader med två miljoner kronor per år.

 

I beslutet från Länsstyrelsen i Västra Götalands län står det att de energieffektiviserande åtgärderna ska påbörjas inom sex månader från att beslutet togs och färdigställas inom två år från dagen då arbetet påbörjats. I dokumentet står det även att bostadsrättsföreningen beräknar att bli klara med projektet sommaren 2024. När allt är färdigt ska en certifierad energiexpert lämna ett intyg på vilka åtgärder som gjorts, merkostnader och vilken energieffektivisering som uppnåtts. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen