Ny räntehöjning för bundna bolån hos SBAB

/assets/img/img-4670.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

SBAB aviserar i ett pressmeddelande att listräntorna för bundna bolån höjs från och med den femte april. Det är fjärde gången i år som banken meddelar om boräntehöjning.

Från och med den femte april i år höjer SBAB listräntorna för bundna bolån med 0,13–0,35 procentenheter. Det framgår av ett pressmeddelande från banken.


Dagens aviserade höjning blir bankens fjärde under 2022. Den tredje uppjusteringen skedde den 21 mars och avsåg samtliga listräntor oavsett bindningstid. 

– Vi ser att marknaden räknar med fler och tätare räntehöjningar än vad Riksbanken och europeiska centralbanker hittills kommunicerat. Som en följd av det, och fortsatt stigande upplåningskostnader, stiger även bolåneräntorna uppåt på bred front, säger bankens tillförordnade vd Mikael Inglander i pressmeddelandet.

SBAB:s listräntor för bolån fr o m den femte april 2022

Källa: SBAB 


Den lägsta möjliga bolåneränta som banken erbjuder avser Grönt bolån (bostäder med energiklass A eller B) med tre års bindningstid och en belåningsgrad om max 70 procent, lägst 4,5 miljoner kronor. För denna typ av lån på bostäder ges ytterligare ränterabatt om 0,10 procent. För energiklass C ges en ränterabatt om 0,05 procent.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen