Få bostadsrätter besiktigas vid ägarbyte

/assets/img/mostphotos/mp11062879-close-up-of-male-with-spirit-level-mesuring-wall.jpg
Foto: Mostphotos
 

Trots att man som lägenhetsköpare har undersökningsplikt är det få bostadsrätter som besiktigas. Det kan bli en dyr historia om skador upptäcks i efterhand, enligt ett pressmeddelande från Anticimex.

Vid de flesta husförsäljningar genomförs en besiktning av fastigheten. När det kommer till bostadsrätter är det ytterst få lägenheter som besiktigas, enligt Anticimex som bland annat genomför besiktningar. Företaget skriver i ett pressmeddelande att de under 2023 genomförde 22 545 besiktningar. Av dessa var endast 2,2 procent, motsvarande 503 besiktningar, gjorda på bostadsrätter. 

− Det är dessvärre inte praxis att besikta bostadsrätter i Sverige, fast de löper lika stor risk för skador i badrum och kök som villor. Min bild är att lägenhetsköp upplevs som tryggare än husköp, trots att ett felkonstruerat badrum kostar precis lika mycket att renovera i en lägenhet som i en villa. Vissa bostadsrättsföreningar har inskrivet i sina stadgar att bostadsrätter måste besiktas innan de läggs ut för försäljning, men långt ifrån alla, säger Johanna Lindström, besiktningsexpert på Anticimex, i pressmeddelandet. 


En säljare av en bostadsrätt har upplysningsplikt, vilket innebär att denne behöver berätta om eventuella skador och brister som finns i bostaden för köparen. Den som köper en bostadsrätt har en undersökningsplikt som betyder att denne är skyldig att ta reda på hur skicket på lägenheten är innan köpet genomförs. I och med detta kan inte en person som köpt en bostadsrätt kräva ersättning i efterhand av en säljare.

– Det säljaren informerar om täcker inte alltid allt, så risken för tråkiga och kostsamma renoveringar minskar om du själv tar reda på hur bostadsrätten mår innan köpet. En brist i badrummet som en besiktningstekniker hade kunnat upptäcka och som leder till en större fuktskada får du som köpare själv stå för om du inte har besiktigat lägenheten. Då spelar det ingen roll om orsaken till skadan var den tidigare ägarens slarviga badrumsrenovering, säger Johanna Lindström. 


Det går dock att få ersättning i efterhand för så kallade väsentliga fel. Det kan vara dolda fel som en besiktningstekniker inte hade kunnat upptäcka, som dolda brister i våtutrymmen, skadade ledningar eller felaktigt installerad el. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen