Sveriges elområden ska utredas

/assets/img/svenska-kraftnat.png
Kraftledning över vatten. Foto: Tomas Ärlemo / Svenska kraftnät
 

EU:s energitillsynsbyrå ACER har beslutat att Sveriges elområden ska utredas, bland annat föreslås att dagens fyra områden minskas ned till tre. Detta enligt Svenska kraftnät.

En elområdesöversyn ska göras i Europa och EU:s byrå ACER, för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, har nu fattat beslut om vilka alternativ till elområdesindelningar som ska utredas. Det skriver myndigheten Svenska kraftnät på sin hemsida.

För Sveriges del har fyra förslag lagts fram med utgångspunkt i var det bedöms uppstå strukturella flaskhalsar i nätet år 2025. Bland annat presenteras två alternativ där dagens fyra elområden görs om till tre, exempelvis genom olika typer av sammanslagningar av elområdena 1 och 2 (norra Sverige och norra Mellansverige).

De som är ansvariga för elöverföringssystemen i Europa kommer nu att analysera de alternativa elområdesindelningarna för att sedan inhämta synpunkter från aktörerna på respektive elmarknad.

I juli nästa år ska Svenska kraftnät lämna över ett förslag till regeringen om att ändra eller behålla dagens indelning. Om det blir aktuellt med en förändring av dagens elområden kan en ny indelning preliminärt införas tidigast 2025.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen