Digital handelsplats ska avlasta Uppsalas elnät

/assets/img/35057608-uppsala-domkyrka-och-slott-i-gryningen_.jpg
Uppsala. Foto: Mostphotos
 

En effektmarknad har nyligen införts i Uppsala som en innovativ åtgärd för att frigöra kapacitet i stadens elnät. Effektmarknaden är en digital handelsplats som ingår i EU-projektet CoordiNet, där flera lokala aktörer deltar – bland andra Uppsala kommun.

Uppsala står inför en stor utmaning vad gäller kapacitetsbrist i stamnätet som transporterar el till området. Med dagens lagstiftning kan det ta lång tid att förstärka och bygga ut elnätet in till Uppsala, uppskattningsvis minst tio år. För att underlätta situationen på kortare sikt så deltar Uppsala kommun bland annat i EU-projektet CoordiNet, där den nya effektmarknaden ingår. Det framgår av ett pressmeddelande från Uppsala kommun.  

Effektmarknaden är en digital handelsplats där nätägare, i detta fall Vattenfall, har möjlighet att köpa effektflexibilitet av stora elanvändare under tidpunkter då elnätet är extra ansträngt och effektbehovet är stort. Det är speciellt under runt 160 timmar per vinter som elanvändningen når gränsen för vad stamnätet klarar av.

I praktiken fungerar den digitala handelsplatsen så att elnätskunder kan erbjuda sig att avstå från att förbruka en viss mängd energi under en bestämd tid, mot en viss ersättning. 

Kommunens roll i projektet är bland annat att få lokala aktörer engagerade i och ansluta sig till marknaden. I planen ingår också att vara aggregator åt kommunens förvaltningar och de kommunala bolag som vill handla på effektmarknaden. I det här fallet är aggregatorns roll att samla ihop flera mindre elanvändares resurser och erbjuda dessa i grupp på marknaden. På det sättet kan även små aktörer vara med och delta.

För att vara med och delta i effektmarknadens handel behöver elanvändare kunna erbjuda flexibel elanvändning under kortare perioder. Det skulle till exempel kunna handla om elanvändare med datahallar, värmepumpar eller varmvattenberedare där elförbrukningen under kortare perioder kan regleras ned, utan att det påverkar kunden i stort. Antingen kan förbrukningen minskas eller flyttas till en annan tidpunkt, då efterfrågan är lägre.

Enligt Maria Thomtén, processledare för energiomställning i Uppsala kommun, är den främsta målgruppen för effektmarknaden framför allt större elanvändare såsom industrier och organisationer, med möjlighet att relativt enkelt förändra sitt uttag av el-effekt. Men av pressmeddelandet framgår att en av de som deltar i den digitala handelsplatsen är Uppsalahem, med hyresfastigheter. Innebär det då att effektmarknaden även skulle kunna vara tillgänglig för bostadsrättsföreningar? 
– Ja, det är den! Vi välkomnar verkligen alla intresserade att delta i handeln med effektflexibilitet och bidra till att underlätta den ansträngda situationen i elnäten. Möjligheten för exempelvis en bostadsrättsförening att själva delta i marknaden beror dock på hur mycket av deras effektbehov som kan minskas på given signal. Några exempel på flexibla resurser som bostadsrättsföreningar skulle kunna delta med är solceller för elproduktion, batterilager som kan underlätta laststyrning eller värmepumpar där effektuttaget kan minska under en tid utan större påverkan på innemiljön, tack vare fastighetens värmelagringsförmåga och tröghet, säger Maria Thomtén till Bostadsrättsnytt.

Men det finns krav för att få vara med och delta, som att elanvändare måste kunna erbjuda en tillräckligt stor effektresurs.
– Ska bostadsrättsföreningen själva delta i handeln på marknaden måste de nå upp till budgränsen för att delta i handeln, och den är väldigt hög ur en småskalig användares perspektiv; en megawatt. Dock skulle bostadsrättsföreningen kunna ansluta sig till en aggregator som samlar ihop många små effektresurser till ett större bud, och därigenom vara en del av handeln på marknaden. Detta är framför allt möjligt på sikt, när flera aggregatorer som kan samla ihop mindre effektresurser finns aktiva på effektmarknaden, förklarar Maria Thomtén.

Olika marknadslösningar inom CoordiNet testas nu på fyra platser i landet: I Malmö, Uppsala, Jämtland och på Gotland. Enligt pressmeddelandet är CoordiNet ett EU-finansierat innovationsprojekt som tar fram lokala marknadslösningar för elsystem.  

Skillnaden mellan energi och effekt 
I dokumentet “Fördjupningsbilagor till Klimat- och energistrategi för Uppsala län” från Länsstyrelsen Uppsala, daterat den sjätte juni 2019, finns ett exempel som beskriver skillnaden mellan energi och effekt, med en parallell till elbilsladdning. Ett elbilsbatteri kan laddas upp med en viss mängd energi i olika hastighet, tillika effekt. Med en elbilsladdare hemma på 3,7 kilowatt så tar det sju timmar att ladda bilen, men med en snabbladdare på 50 kilowatt tar det istället 30 minuter. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen