Hållbarhetsarbete kan öka värdet på din bostad

/assets/img/mostphotos/16411380-solar-energy-panels-on-roof-of-house.jpg
Foto: Mostphotos
 

Laddstolpar och cykelpool, spa och solceller ökar värdet på lägenheten anser många bostadsrättsägare. Det framkommer i en rapport från Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). De har genomfört en undersökning om hur mycket bostadsrättsföreningar jobbar med hållbarhet och svaret är; för lite.

Både ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor ligger högt på agendan i samhället och så även inom bostadsbranschen. Men knappt en tredjedel av bostadsrättsägarna tycker att deras förening jobbar tillräckligt med båda eller en av dessa frågor, enligt undersökningen.

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt ta hand om våra naturresurser så att de kan fortsätta att försörja allt levande samt bevara ett klimat som är hälsosamt för människor.
— Social hållbarhet i en bostadsrättsförening innefattar främst möjligheten att påverka, skapa samverkan och förenad nytta. Gemensamma ytor är också viktiga för att skapa möten. Men de behöver underhållas. Om ytor står tomma och är bristfälligt vårdade kan det dra ner trivseln eller till och med bidra till en känsla av otrygghet. Något som ingen bostadsrättsförening önskar, säger Nina Wahlberg, SBC:s affärsområdeschef för teknisk förvaltning, i företagets rapport.

 

På de tillfrågade bostadsrättsägarnas topplista över hållbara investeringar som enligt dem höjer deras bostads värde ligger — i tur och ordning — solceller, gym/spa, övernattningslägenhet, laddstationer till elbilen och kompost/källsortering. Men i undersökningen svarar 20 procent att föreningen inte alls pratar om hållbarhet, 20 procent säger att inget görs men att frågorna diskuteras och 29 procent vet inte alls vad som sker hos dem när det kommer till hållbart arbete. Men Nina Wahlberg menar att intresset för olika hållbarhetslösningar rent generellt är större än någonsin.
— Bostadsrättsföreningar har möjlighet att påverka samhället med sitt engagemang. Att investera i hållbarhet kan öka värdet på fastigheten på flera sätt. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen