Trafikutredningsbyrån: Nya regler kring parkering krävs

/assets/img/mostphotos/42229454-parking-sign-and-an-arrow-showing-where-parking-is-allowed.jpg
Foto: Trygve Finkelsen/Mostphotos
 

Behovet av boendeparkeringar kan minska i framtiden på grund av hyrbilar, bilpooler och självkörande fordon. Kommunernas regler kring parkeringar behöver därför uppdateras, enligt en rapport från Trafikutredningsbyrån som Fastighetsnytt tagit del av.

Parkeringstalet, det antal parkeringsplatser som ska byggas till varje ny bostad, styrs av kommunerna. Bostadsrättsnytt har tidigare skrivit om att höga parkeringstal leder till dyrare nyproduktion. Nu visar en ny rapport från Trafikutredningsbyrån att digitaliseringen kan komma att förändra hur boendeparkeringarna ska se ut. Det beror bland annat på introduktionen av självkörande fordon och en ökad användning av hyrbilar och bilpooler. Kommunernas parkeringsnormer och regler kring parkeringstal är föråldrade och behöver förändras, menar Trafikutredningsbyrån.


Trafikutredningsbyrån är ett konsultföretag som skrivit ett slutgiltigt kunskapsunderlag om kommunernas parkeringsregler till Samordning för bostadsbyggande. Det är en utredning som har i uppdrag av regeringen att bland annat analysera bestämmelser kring parkeringstal, rapporterar Fastighetsnytt.


En del i rapporten handlar om vilka problem kommunerna stöter på med dagens hantering av parkeringsplatser. Det handlar bland annat om en övertro på parkeringstalet och otydliga riktlinjer. I rapporten skrivs det också om hur boendeparkeringarna kan komma att påverkas av digitaliseringen och de självkörande fordonen.
– Tidsbegränsad parkering mister sin funktion när bilen automatiskt byter plats. Inom en överblickbar framtid kan man kanske trycka på fjärrkontrollen så att bilen själv kan köra till en gratis parkering lite längre bort. Det sänker betalningsviljan för garage i flerbostadshus, säger Pelle Envall,  grundare av Trafikutredningsbyrån, till Fastighetsnytt. 


Att många kommunerna idag kräver att nyproducerade bostäder bör har minst en parkeringsplats per bostad är något som kan behöva förändras. Bilägande i större städer kommer inte vara lika självklart i framtiden och redan nu har många bytt ut bilen mot exempelvis cykel eller kollektivtrafik. Denna trend kräver fler fastighetsspecifika utredningar, enligt rapporten. Några förslag på vad kommunerna kan göra är att genomföra en socioekonomisk analys för parkeringskrav i detaljplanerna och införa flexibla parkeringstal även i mindre kommuner.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen