Högt parkeringstal skapar problem för nyproduktion

/assets/img/mostphotos/23779263-parkeringsplats-bilparkering.jpg
Foto: Mostphotos
 

Dagens parkeringspolitik sätter käppar i hjulet för byggandet av nya bostäder. En modernisering med lägre parkeringstal krävs, skriver Naturskyddsföreningen, Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen i en gemensam rapport.

Parkeringspolitiken i Sverige gör bostadsbristen värre, menar Fastighetsägarna Stockholm, Naturskyddsföreningen och Hyresgästföreningen. I deras gemensamma rapport Framtiden för parkering och nya bostäder skriver de att regeringen och kommunerna bör göra en översyn av hur de lagar och kostnader som styr parkeringar tillämpas. I rapporten skriver de att de vill se en modernisering av parkeringspolitiken. 


Analysföretaget Evidens har på uppdrag av de tre organisationerna undersökt vilka effekter parkeringspolitiken gett på bostadsbyggandet i Sverige. Parkeringskraven gör att kostnaderna för att uppföra ett nytt bostadshus ökar med i snitt 15 procent, utan att parkeringarna skapar ett högre värde till fastigheten. Dessa extra kostnader får sedan hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare betala för, oavsett om de har bil eller inte. Det är speciellt kostnaderna för nya parkeringsgarage som hejdar nyproduktionen.


När man talar om parkeringspolitik används ofta begreppen parkeringstal eller parkeringskrav vilket är riktlinjer framtagna av kommunen som anger hur många parkeringsplatser som krävs per bostad. Är parkeringstalet ett krävs minst en p-plats per bostad. Är parkeringstalet däremot mindre än ett förutsätter man att varje hushåll inte äger en bil utan åker kollektivt eller cyklar och går. I rapporten framgår det att om parkeringstalet i Stockholm och Göteborg skulle halveras skulle det kunna öka nyproduktionen med 20 respektive åtta procent. I kommunerna runt centrala Stockholm, som har god tillgång till kollektivtrafiken, kan ökningen bli uppemot 50 procent om parkeringstalet halverades.

I framtiden kommer förmodligen efterfrågan på parkeringsplatser att minska och enligt rapporten blir då investeringar i parkeringsplatser orimliga. Rapporten framhåller att det vore bättre att effektivisera användningen av de parkeringsplatser som redan finns men inte används. Utbud och efterfrågan på parkering går att påverka genom mobilitetslösningar, närhet till kollektivtrafik och samhällsservice.


Nackdelar med parkeringskraven utöver den ekonomiska biten som lyfts i rapporten är bland annat att ytor där parkeringsplatser byggs konkurrerar ut lekplatser och grönområden. Risken finns också att parkeringskravet ökar byggprocessens koldioxidutsläpp med upp till 50 procent.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen