Beslut om nya bostadsrätter i Västerås – så här blir de

/assets/img/bilder_nyheter/skylt_nyprod.png
Skylt vid Öster Mälarstrand. Foto: Linda Myrin
 

Flera aktörer har nyligen beviljats bygglov i Västerås. Här kan du läsa mer om några utvalda projekt.

Härom veckan offentliggjordes byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll från mötet som hölls 11 oktober, inom Västerås stad. I det presenteras till exempel vilka beslut som fattades om bygglov och andra byggrelaterade ärenden.


Till exempel fick Svea Fastigheter sin ansökan om bygglov i området Öster Mälarstrand beviljad. Det handlar om totalt 96 stycken nya bostadsrättslägenheter, placerade i två flerbostadshus på fastigheten Hydran 2. Det ena huset kommer att bestå av sex våningar och det andra fem, med vindsvåningar i båda. Alla lägenheter får egen balkong i anodiserat stål, som ytbehandlats för att förebygga korrosion. Fasadmaterialet blir stående, omålad träpanel. För bottenplan kommer sockeln i trä markeras med svart färg. Taket ska täckas av mörkgrå plåt och solceller på hela ytan.

Peab Bostad kommer också att bygga i området. Här gäller det 104 bostadsrättslägenheter för Brf Poseidon. Kvarteret är tänkt att få en privat innergård, balkonger och uteplatser. Säljstarten blir preliminärt under våren 2019.

Utöver Öster Mälarstrand, togs även andra potentiella platser för nybyggnation upp under mötet. Av sammanträdesprotokollet framgår att det bland annat inkommit ett önskemål från Kungsleden Melker AB, om planläggning för nya lägenheter i Gideonsberg. Starttid för planarbete sattes till hösten 2018, då det också inleddes. Syftet med detaljplanen är att se om området lämpar sig för nybyggnation av bostäder, handelslokaler och förskola med “hänsyn till områdets befintliga egenskaper”. Då planen inte bedömdes innebära någon betydande miljöpåverkan, beslutades det att ett planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och bolaget. Hos Kungsleden är tanken med projektet är att det ska bli bostadslägenheter där, men hustypen är ännu inte bestämd. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen