Vattenfall: Ytterligare nedgång för elpriset i landet

/assets/img/medium-screen-72-dpi-vattenfall_akkats_power_plant_drone_007.png
Akkats kraftverk. Bildkälla: Vattenfall
 

Till följd av en lägre efterfrågan på el i coronatider och den stundande vårfloden bedömer Vattenfall att elpriset i Sverige kommer kunna sjunka ytterligare.

Vintern 2019/2020 har varit ovanligt varm i Sverige för årstiden och präglats av stora mängder nederbörd och hårda vindar, vilket lett till lägre elpriser än normalt. 

I början av maj brukar den svenska vårfloden starta för att toppa när den varit aktiv i en månad, en faktor som beräknas få de redan låga elpriserna att sjunka ytterligare. Redan idag bedöms tillgången på vatten i vattenkraftsområdena som mycket god. Det framgår av ett pressmeddelande från energiföretaget Vattenfall.
– Trenden fortsätter och trots att april varit relativt normal rent väderleksmässigt, så fortsätter elpriset att vara rekordlågt, kanske till och med över sommaren, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning i pressmeddelandet.

Läget på de råvarumarknader som är kopplade till vår elförbrukning kan också påverka priserna. Och som en följd av coronapandemin ska fossila bränslen ha blivit billigare, exempelvis uppges oljepriset ha halverats sedan början av året. Viruset covid-19 ska också ha lett till en lägre efterfrågan på el, som i sin tur påverkat elpriserna nedåt.

I april har det rörliga elpriset legat på runt nio öre per kilowattimme i elområde 3 (Mellansverige). Det är drygt 30 öre lägre än under samma period ifjol. 

Medelspotpris på elbörsen 1-30 april 2020     

Elområde 1, Norra Sverige (Luleå): 5,58 öre/kWh    

Elområde 2, Norra Mellansverige (Sundsvall): 5,58 öre/kWh    

Elområde 3, Södra Mellansverige (Stockholm): 9,80 öre/kWh    

Elområde 4, Södra Sverige (Malmö): 14,97 öre/kWh    

Källa: Vattenfall  

Medelspotpriset avser det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool, exklusive moms, påslag och elcertifikat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen