Fler brf:er slås samman

/assets/img/mostphotos/img_8721-1711529593.jpg
Pressbild: Nabo
 

De senaste tre åren har många bostadsrättsföreningar slagits ihop. Orsaken till att föreningar går ihop är för att få bättre ekonomi, skriver Nabo i ett pressmeddelande.

Enligt Nabo, ett företag som förvaltar bostadsrättsföreningar, ökar antalet ihopslagningar av föreningar. Fusionerna, som Nabo kallar det, har ökat kraftigt de senaste tre åren. Mellan 2010 och 2020 genomfördes 143 fusioner medan 56 sammanslagningar skett mellan 2021 och 2023. Detta enligt Boverket. 


Det är främst mindre föreningar som slås samman till en större förening för att säkra sin ekonomi samt nyproducerade föreningar som byggs i etapper. 

– Vi har sett ett allt större intresse hos mindre bostadsrättsföreningar att fusioneras. Fördelarna är många, framför allt är det de ekonomiska fördelarna med en fusion som kan hjälpa föreningar med en ansträngd ekonomi. Det bidrar även till enklare förvaltning och att stärka kompetensen i styrelsen, säger Christina Fregne, fastighetsjurist på Nabo, i ett pressmeddelande.


Nabo skriver i pressmeddelandet att en fusion mellan två bostadsrättsföreningar kan leda till att styrelsen kan hålla avgiften på en stabil nivå på lång sikt. Genom att en förening blir större efter en sammanslagning ger det även ett bättre förhandlingsläge av bland annat lån och räntor. 

– Genom att fusionera kan föreningar öka sin förhandlingsstyrka, stärka sin ekonomi och samtidigt minska administrativa bördor. I dessa mer osäkra tider kan man förstå viljan att skapa trygghet och stabilitet genom att gå ihop med andra, kommenterar Christina Fregne.


När föreningar ska slås samman kan fusionen delas upp i tre steg – en fusionsplan tas först fram, sedan lämnas en ansökan in om att verkställa fusionsplanen och när Boverket registrerat fusionen är processen färdig.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen