Styrelseledamöter i brf:er åtalas för grova ekobrott

/assets/img/bilder_nyheter/ebm-entredorr.jpg
Ekobrottsmyndighetens entré. Pressbild från Ekobrottsmyndigheten
 

Ledamöter med styrelseuppdrag i tre brf:er i Helsingborg åtalas för grova ekobrott efter att ha sålt föreningarnas fastigheter till tredje part. Övriga brf-medlemmar ska varken ha fått del av försäljningsintäkterna eller information om affärerna. Detta enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.

En grupp om tre personer som utgjort hela styrelsen i tre bostadsrättsföreningar i Helsingborg lät sälja föreningarnas fastigheter till en tredje part, utan att informera övriga medlemmar eller låta berörda brf:er ta del av intäkterna från försäljningarna. Enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten (EBM) åtalas nu de tre styrelseledamöterna för grova ekobrott.

Målsägande i fallet är medlemmar i de drabbade föreningarna. Den sammanlagda summan som fastigheterna såldes för uppgår till 24 400 000 kronor.

De tre personerna som haft styrelseuppdrag i föreningarna ska under en längre tid ha varit verksamma inom fastighetsbranschen och har enligt myndigheten varit häktade sedan slutet av september i år. Aktuell brottsrubricering är grov trolöshet mot huvudman i tre fall och de misstänkta ska ha begått brotten i Helsingborg under år 2019.
– Jag påstår att de tre tilltalade har gemensamt och i samförstånd missbrukat den förtroendeställning som de har haft i egenskap av styrelseledamöter i bostadsrättsföreningarna och kraftigt åsidosatt sina skyldigheter att tillvarata sina medlemmars intressen, säger EBM:s förundersökningsledare och vice chefsåklagare Ola Lavie i pressmeddelandet.

De tre tilltalade ska vid en extra föreningsstämma i höstas, ha beslutat att sälja tre fastigheter tillhörande de tre berörda bostadsrättsföreningarna. Detta utan att övriga brf-medlemmar kallats till stämman eller informerats om att fastigheterna som deras bostadsrätter inryms i har överlåtits.
– Detta faktum kommer fram senare när bankerna säger upp lånen. Brf-medlemmarna står alltså kvar utan lägenhet men med lån på sina respektive banker, fortsätter Ola Lavie.

Köparen uppges ha betalt för fastigheterna genom att kvitta skulder som de tilltalade och deras företag sedan tidigare haft till förvärvaren. De berörda bostadsrättsföreningarna har enligt uppgift inte fått ta del av försäljningsintäkterna över huvud taget. Samtidigt har målsägandena i fallet nu lån kopplade till bostadsrätter som inte längre har något värde. 
– Jag kommer även yrka på att tingsrätten ska utdöma näringsförbud i fem år för alla tre tilltalade, avslutar Ola Lavie.

I mitten av december ska huvudförhandling i målet inledas vid Helsingborgs tingsrätt.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen